Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Inga Balama lietvedības speciāliste Datoru sistēmu katedra 63005701 455
2. Nikolajs Būmanis pētnieks Datoru sistēmu katedra 63005701 455
3. Nikolajs Būmanis vieslektors Datoru sistēmu katedra 63005701 455
4. Rudīte Čevere vadošā pētniece Datoru sistēmu katedra 63005701 455
5. Rudīte Čevere profesore Datoru sistēmu katedra 63005701 455
6. Olga Čivžele vieslektore Datoru sistēmu katedra 63005650 128
7. Jeļena Dorodova laboratorijas vadītāja Datoru sistēmu katedra 63005701 455
8. Aleksandrs Gailums vadošais pētnieks Datoru sistēmu katedra 63005701 455
9. Aleksandrs Gailums asociētais profesors Datoru sistēmu katedra 63005701 455
10. Oļvija Komašilova pētniece Datoru sistēmu katedra
11. Vitālijs Komašilovs vadošais pētnieks Datoru sistēmu katedra 63005701 455
12. Vitālijs Komašilovs docents Datoru sistēmu katedra 63005701 455
13. Ilze Kozele viesasistente Datoru sistēmu katedra 63005701 455
14. Armands Kviesis vieslektors Datoru sistēmu katedra 63005701 455
15. Armands Kviesis pētnieks Datoru sistēmu katedra 63005701 455