Pārlekt uz galveno saturu
Vārds Uzvārds Amats Struktūrvienība Telefons IP telefons
1. Sandris Ancāns vieslektors Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
2. Aija Eglīte profesore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
3. Aija Eglīte vadošā pētniece Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
4. Inga Eihenberga galvenā speciāliste Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
5. Laura France vieslektore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts
6. Gunta Grīnberga-Zālīte asociētā profesore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63025170 403
7. Gunta Grīnberga-Zālīte vadošā pētniece Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63025170 403
8. Linda Griņēviča lektore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
9. Ingūna Gulbe viesasociētā profesore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
10. Baiba Kizika lektore Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
11. Vulfs Kozlinskis profesors (Emeritus) Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
12. Vulfs Kozlinskis pētnieks Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
13. Jānis Ķusis viesasociētais profesors Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63005721 405
14. Arnis Lēnerts viesdocents Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402
15. Arnis Lēnerts pētnieks Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts 63021041 402