Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lietišķā enerģētika

Valsts finansēto vietu skaits 25
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 900 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 600 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 42522
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais bakalaurs enerģētikā un lauksaimniecības enerģētikas inženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas siltumenerģijas, aukstuma un elektroenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā, alternatīvajā enerģētikā un energoekonomikā, enerģētisko iekārtu un procesu vadībā.

Ir iespējas specializēties Energoapgādē vai Energoekonomikā.

Karjeras iespējas

Plaša profila zināšanas enerģētikā nodrošina darba un karjeras attīstības iespējas dažādās ar enerģētiku saistītās struktūrās: lauku un pilsētu siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos; koģenerācijas ietaisēs un elektrostacijās; reģionālajos elektriskajos tīklos un apakšstacijās; lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes uzņēmumos; privātajās firmās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme matemātikā;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu fizikā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens matemātikā;
  • Papildus punkti par gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu fizikā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Lauksaimniecības inženierzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Raimunds Šeļegovskis, Lauksaimniecības enerģētikas intitūts, e-pasts: raimunds.selegovskis@llu.lv, tālrunis: 63080687

Apgūstamie studiju kursi
3. studiju gads

20 kV un 0,4 kV sadales tīkli

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika I

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika II

Apsildes sistēmu ekspluatācija

Apsildes sistēmu ekspluatācija

Automātikas pamati

Automātikas pamati

Automobiļa droša vadīšana

Bioenerģētika

Darba aizsardzība

Datorprojektēšana

Elektriskās mašīnas un elektropiedziņa II

Elektroapgādes ekonomika

Elektroapgādes ekonomika

Elektroapgāde un tarifi

Elektroiekārtu montāžas tehnoloģija

Elektroiekārtu montāža un remonts

Elektroiekārtu montāža un remonts

Elektroiekārtu remonts

Elektromagnētiskie pārejas procesi

Elektrotehniskie materiāli

Elektrotehniskie materiāli

Energoekonomika

Energoekonomika

Energoekonomika

Energoiekārtu ekspluatācija

Grāmatvedība

Grāmatvedība un finanses

Lauksaimniecības tehnika

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika I

Lietišķā elektronika un sakaru tehnika II

Loģistikas pamati

Nodokļi un kredīts

Pamati darbā ar AutoCAD

Pārejas procesi un relejaizsardzība

Programmējamie loģiskie kontrolleri

Relejaizsardzība un automātika

Siltumapgādes avoti

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Siltumapgādes sistēmu projektēšana

Tiesību pamati

Tirgzinība

Vadīšanas pamati

4. studiju gads