Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)

Studiju līmenis akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 900 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 43541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu bakalaurs pārtikas zinātnē
Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst zināšanas pārtikas produktu ražošanā, jaunu produktu izstrādē, iepazīstas ar pētnieciskajiem pamatiem, uz kuriem balstīta zinātnisko darbu izstrāde.

Karjeras iespējas

Absolventi var organizēt pārtikas produktu ražošanas, uzglabāšanas un loģistikas procesus, vērtēt to kvalitāti, vadīt jaunu produktu izstrādi un veikt zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Darba aizsardzība un drošība, Ekonomika, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Uzņēmējdarbības vadība, Uzturzinātne (kopīgā), Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Dace Kļava, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: dace.klava@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi