Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas produktu tehnoloģija

Valsts finansēto vietu skaits 60
Studiju līmenis 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 900 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - € 650 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 42541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženiera kvalifikācija
Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst zināšanas un prasmes pārtikas rūpniecības iekārtās un procesos, pārtikas produktu ražošanas pamatos, uzņēmuma ekonomikā, spēj rast inženiertehniskos risinājumus pārtikas produktu ražošanā, inovācijās un mārketingā.

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un mācību iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada
  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai atbrīvotas no CE kārtošanas
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu bioloģijā.
Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Pārtikas higiēna, Pārtikas zinātne, Uzturzinātne (kopīgā), Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta), Informācijas tehnoloģijas
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Asoc.prof., Dr.sc.ing. Daiga Kunkulberga, Pārtikas tehnoloģijas katedra, e-pasts: daiga.kunkulberga@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi