Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas higiēna

Valsts finansēto vietu skaits 12
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) - € semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-05-16

Izglītības klasifikācijas kods 47640
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds pārtikas higiēnā (Mag.cib.hyg.)
Studiju programmas mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus pārtikas kvalitātes jomā, kuri pārzina Latvijas, Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju pieņemtos principus visos pārtikas aprites posmos un kuri spēj veikt uzraudzību un kontroli LR Pārtikas un veterinārajā dienestā, tā reģionālajās pārvaldēs, sanitārajā robežinspekcijā.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas tehnoloģijā, lauksaimniecībā, bioloģijā vai ķīmijā, kas iegūts studiju programmās, kuru ilgums pilna laika studijās ir vismaz četri gadi (160 KP).

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Veterinārmedicīna, Pārtikas zinības, Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Apgūstamie studiju kursi