Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes

Valsts finansēto vietu skaits 18
Studiju līmenis akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1020 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 45526
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt ar vidi, ūdenssaimniecību un zemes pārvaldību saistītas zinātnes un prakses problēmas.

Specializācijas virzieni: vides inženierzinātnes, hidrotehnika un ūdenssaimniecība, zemes pārvaldība un ģeodēzija.

Karjeras iespējas

Maģistra studijas sagatavo teorētiski un praktiski izglītotus speciālistus darbam augstākās izglītības un zinātnes institūcijās, dažāda līmeņa valsts pārvaldes iestādēs, kā arī uzņēmumos un iestādēs, kuru darbība saistīta ar vides, ūdenssaimniecības un zemes pārvaldības jautājumu risināšanu.

Iepriekšējā izglītība

 

Akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds vides zinātnē, ūdenssaimniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā un citās inženierzinātnēs, ainavu arhitektūrā, lauksaimniecības zinātnēs, mežzinātnēs un dabaszinātnēs.

 

Pretendenti, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši LLU Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmās „Vide un ūdenssaimniecība” un „Zemes ierīcība”, konkursā saņem 2 papildus balles.

Apgūstamie studiju kursi