Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Pārtikas zinātne

Valsts finansēto vietu skaits 20
Studiju līmenis akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 1100 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 45541
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Inženierzinātņu maģistra grāds pārtikas zinātnē (Mg.sc.ing.)
Studiju programmas mērķis

Akadēmiski izglītoti un kvalificēti speciālisti zinātniskajam, pedagoģiskajam un profesionālajam darbam pārtikas rūpniecībā, apveltīti ar spēju radoši un patstāvīgi lemt par pārtikas zinātnes un rūpniecības attīstību un konkurētspēju Eiropas Savienībā, veikt kvalificētu darbu pārtikas uzņēmumos, akreditētās laboratorijās, nozares izglītības un zinātniski pētnieciskajās iestādēs, valsts uzraudzības un pārvaldes institūcijās.

Iepriekšējā izglītība
  • inženierzinātņu bakalaura grāds pārtikas zinātnē un augstākā izglītība, kas iegūta līdz 1995. gadam pārtikas tehnoloģijas un sabiedriskās ēdināšanas studiju virzienā. Šie pretendenti konkursā saņem vienu papildus balli;
  • inženiera kvalifikācija pārtikas un dzērienu tehnoloģijā. Šie pretendenti konkursā saņem vienu papildus balli;  
  • bakalaura grāds dabas zinātņu studiju virzienā;
  • augstākā izglītība, kas iegūta Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība”.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Pārtikas zinības, Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība
Apgūstamie studiju kursi