Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 45310
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg. oec.)
Studiju programmas mērķis

Balstoties uz studijām un pētniecību, kas pamatojas uz bioresursu ekonomiku un teoriju ilgtspējīgas attīstības jautājumu padziļinātu un izvērstu izpēti, integrāciju un starpdisciplinārās dominantes akcentēšanu, sagatavot konkurentspējīgus ekonomikas speciālistus darbam daudzveidīgos tautsaimniecības sektoros, kā arī zinātniskajam, izglītības un darbam valsts pārvaldē vietējā un globālā darba tirgus ietvaros.

Specializācijas virzieni: bizness un loģistika, finanšu menedžments un grāmatvedība, ilgtspējīga teorijas attīstība un mārketings.

Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds ekonomikas studiju virzienā;
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā;
  • augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kura dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
  • augstākā izglītība jebkurā nozarē līdz 1995.gadam.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Mežinženieris, Datorvadība un datorzinātne, Veterinārmedicīna, Ekonomika, Ainavu arhitektūra un plānošana, Pārtikas produktu tehnoloģija, Mājas vide izglītībā, Lauksaimniecības inženierzinātne, Zemes ierīcība un mērniecība, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Kokapstrāde, Būvniecība, Vide un ūdenssaimniecība, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Profesore, Dr.oec. Anastasija Vilciņa, Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts, e-pasts: anastasija.vilcina@llu.lv, tālrunis: 26764837

Apgūstamie studiju kursi
1. studiju gads
2. studiju gads