Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Uzņēmējdarbības vadība

Valsts finansēto vietu skaits 5
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 1,5 gadi (3 semestri) vai 2 gadi (4 semestri) - € 750 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 46345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) vai profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā (MBA) un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Augsta profesionālā līmeņa speciālisti ar augstākā līmeņa vadītāja kvalifikāciju, ar prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas uzņēmumu un iestāžu vidējā un augstākā līmeņa vadītājam iestādēs, organizācijās un starptautiskās kompānijās un kuri ir apguvuši nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbībā, resursu vadīšanā, zināšanu pārvaldībā, vadīšanas procesos, finanšu investīciju vadībā un reģionālajā ekonomikā. 

Iepriekšējā izglītība
  • 1,5 gadu programmā - profesionālais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vai vadības zinību nozarēs;
  • 2 gadu programmā - akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, kas nav saistīts ar attiecīgo nozari vai augstākā izglītība jebkurā nozarē līdz 1995. gadam, apliecinot, ka iepriekšējā studiju līmenī prakse veido vismaz 6KP vai vismaz gadu darba pieredzi izvēlētajā studiju virzienā ar izziņu no reflektanta darba vietas, kurā ir uzrādīts ieņemamais amats un galvenie pienākumi uzņēmējdarbības un/vai vadības jomā.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Mežzinātne, Mežinženieris, Kokapstrāde, Veterinārmedicīna, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Ainavu arhitektūra un plānošana, Zemes ierīcība un mērniecība, Vide un ūdenssaimniecība, Pārtikas zinības, Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Datorvadība un datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Mājas vide izglītībā
Apgūstamie studiju kursi
2. studiju gads