Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Projektu vadība

Valsts finansēto vietu skaits 5
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: ar iepriekšēju profesionālo izglītību – 1,5 gadi (3 semestri); ar iepriekšēju akadēmisko izglītību – 2 gadi (4semestri) - € 750 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 46345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds projektu vadībā (Mg. proj. mgmt.) un projekta vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas speciālisti vadošam darbam ar vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa projektiem valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un komercuzņēmumos, kuri ir ieguvuši izpratni un zināšanas par:

  • projektu izstrādes, vadīšanas un vērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem;
  • informācijas tehnoloģiju izmantošanu projektu vadīšanā;
  • projektu finanšu vadīšanu;
  • ES nozaru politikām un fondiem, iniciatīvām un programmām;
  • normatīvo aktu prasībām projektu vadības jomā.

 

Kontaktnodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Visu pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu absolventi var studēt šajā programmā bez papildprasībām.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Lauksaimniecība, Mežzinātne, Mežinženieris, Kokapstrāde, Veterinārmedicīna, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Ainavu arhitektūra un plānošana, Zemes ierīcība un mērniecība, Vide un ūdenssaimniecība, Pārtikas zinības, Pārtikas produktu tehnoloģija, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Datorvadība un datorzinātne, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Mājas vide izglītībā
Apgūstamie studiju kursi
2. studiju gads