Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Lauksaimniecība

Valsts finansēto vietu skaits 6
Studiju līmenis doktora studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 1170 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 850 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-05-16

Izglītības klasifikācijas kods 51621
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Lauksaimniecības zinātņu doktors (Dr.agr.) ar norādi uz konkrēto apakšnozari, kurā izstrādāts promocijas darbs
Studiju programmas mērķis

Nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt augstākā līmeņa teorētiskās zināšanas un pētniecības darba metodes, zinātniskā darba organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt atbilstoši starptautiskām prasībām lauksaimniecības zinātņu doktora grādu. Sagatavot jauno zinātnieku paaudzi darbam lauksaimniecības zinātnisko problēmu risināšanā.