Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Agrārā un reģionālā ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 7
Studiju līmenis doktora studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 3 gadi (6 semestri) - € 1000 semestrī
  • Nepilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 51310
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Ekonomikas doktors (Dr.oec.)
Studiju programmas mērķis

Radīt intelektuālos, metodoloģiskos, zinātniskos, institucionālos un tehniskos apstākļus, kas veicina ekonomikas zinātņu starptautiskiem standartiem atbilstoša kvalifikācijas līmeņa jaunas zinātnieku paaudzes veidošanos un rada iespējas doktorantiem apgūt augstākā līmeņa teorētisko studiju metodes, pētniecības darba metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski pielīdzināmu ekonomikas zinātņu doktora grādu.