Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Darba aizsardzība un drošība

Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Nepilna laika studijas: 2,5 gadi (5 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-04

Izglītības klasifikācijas kods 46862
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistrs darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākā speciālista kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus zinātniskam, pedagoģiskam, kā arī profesionālam un vadošam darbam, kuri labi orientējas zinātniskajos pētījumos un ir kompetenti risināt jautājumus, kas saistīti ar darba vidi, darba aizsardzības un drošības problēmam.

Profesionāli veikt darba vides iekšējo uzraudzību, izveidot, analizēt un pilnveidot darba aizsardzības sistēmu, pieņemt lēmumus darba aizsardzības sistēmas reorganizācijai.

Iepriekšējā izglītība

Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai pabeigta augstākā izglītība līdz 1995. gadam.

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Mežinženieris, Datorvadība un datorzinātne, Veterinārmedicīna, Mājas vide izglītībā, Ekonomika, Ainavu arhitektūra un plānošana, Lauksaimniecības inženierzinātne, Zemes ierīcība un mērniecība, Pārtikas produktu tehnoloģija, Lietišķā enerģētika, Mašīnu projektēšana un ražošana, Būvniecība, Lauksaimniecība, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Vide un ūdenssaimniecība, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Kokapstrāde, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2017./2018. studiju gadam netiks realizēta), Būvniecība (2.līmeņa)
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktors:

Asoc. prof., Dr.silv. Linards Sisenis, Meža izmantošanas katedra, e-apsts: linards.sesenis@llu.lv, tālrunis: 22012770

 

Apgūstamie studiju kursi