Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz Sakārtot dilstošā secībā
Dizains un amatniecība (JAUNUMS!) Tehniskā Pamatstudijas 25 800 600 2019-04-05
Meža ekoloģija un mežkopība Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Meža ekonomika un politika Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-05-16
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 2 1600 1250 2019-05-16
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1300 - 2019-05-16
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1170 850 2019-05-16
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Augstākā līmeņa studijas 12 900 - 2019-05-16
Meža darbi un tehnika Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 900 620 2019-05-16
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 900 600 2019-05-16
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības Augstākā līmeņa studijas 20 1020 - 2019-05-16
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 25 900 - 2019-05-16
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1170 850 2019-05-16
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2019-05-21
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 10 800 - 2019-05-21
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 2 1170 850 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 30 700 - 2019-05-28
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 45 700 - 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Augstākā līmeņa studijas 20 1020 - 2019-05-28
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 20 1100 - 2019-06-04
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 10 1100 - 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 900 600 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Augstākā līmeņa studijas - 750 - 2019-06-04
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2019-06-04
Karjeras konsultants Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 15 750 - 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 30 1020 - 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 3 1170 850 2019-06-04
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 35 900 600 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 2 1000 800 2019-06-04
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 7 1000 800 2019-06-04
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1170 850 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1300 900 2019-06-04
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 450 2019-06-04
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 400 2019-06-04
Mājas vide izglītībā Tehniskā Pamatstudijas - - 400 2019-06-04
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 60 900 650 2019-06-04
Pārtikas zinības Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 20 900 - 2019-06-04
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-06-04
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 900 600 2019-06-04
Darba aizsardzība un drošība Meža Augstākā līmeņa studijas - - 800 2019-06-04
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 50 800 - 2019-06-04
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 960 2019-06-25
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 600 450 2019-06-25
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 900 680 2019-06-25
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1220 - 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1010 - 2019-06-25
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2019-06-25
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 680 2019-06-25
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 4 600 450 2019-06-25
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 600 - 2019-06-25
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 900 680 2019-06-25
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 680 2019-06-25
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Sabiedrības pārvalde Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 720 - 2019-06-25
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1020 - 2019-06-25
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 6 1300 - 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1160 - 2019-06-25
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 960 2019-06-25
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1450 1100 2019-06-25
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1170 850 2019-06-25
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 900 600 2019-06-25
pamatstudijas
augstākā līmeņa studijas
doktora studijas