Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Sakārtot dilstošā secībā Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 600 - 2019-06-25
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 7 800 - 2019-05-21
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 50 800 - 2019-06-04
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 7 1000 800 2019-06-04
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 500 2019-06-04
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2019-06-25
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2019-05-21
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 5 600 500 2019-06-25
Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 720 - 2019-06-25
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 27 780 - 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 4 1170 850 2019-05-28
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 48 780 - 2019-05-28
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Augstākā līmeņa studijas 25 1020 - 2019-05-28
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības Augstākā līmeņa studijas 20 1070 - 2019-05-16
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 950 670 2019-05-16
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1220 900 2019-05-16
Darba aizsardzība un drošība Meža Augstākā līmeņa studijas - - 850 2019-06-04
Mežzinātne Meža Augstākā līmeņa studijas 30 1070 - 2019-05-16
Meža ekoloģija un mežkopība (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Meža darbi un tehnika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Augstākā līmeņa studijas 10 1070 - 2019-06-04
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1220 900 2019-05-16
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 950 650 2019-05-16
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 45 950 650 2019-06-04
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 35 950 - 2019-05-16
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1220 900 2019-06-04
Meža ekonomika un politika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-05-16
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2019-06-25
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 10 1100 - 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 20 1100 - 2019-06-04
Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas - 900 - 2019-06-04
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 45 900 650 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1300 900 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 2 1000 800 2019-06-04
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 850 650 2019-04-05
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2019-06-04
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 950 650 2019-06-25
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 950 650 2019-06-04
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2019-06-04
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 450 2019-06-04
Mājas vide izglītībā Tehniskā Pamatstudijas - - 500 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 30 1070 - 2019-06-04
Karjeras konsultants Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 15 750 - 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Augstākā līmeņa studijas - 750 - 2019-06-04
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 6 1220 900 2019-06-04
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Augstākā līmeņa studijas 10 950 - 2019-05-16
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1350 - 2019-05-16
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 2 1650 1300 2019-05-16
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 6 1250 1000 2019-06-25
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 1000 2019-06-25
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2019-06-25
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2019-06-25
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1300 - 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1100 - 2019-06-25
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 700 2019-06-25
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 980 700 2019-06-25
Būvniecība Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1200 - 2019-06-25
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1200 - 2019-06-25
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 4 1500 1200 2019-06-25
Ainavu arhitektūra un plānošana (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam notiks tikai ziemā) Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 17 1400 - 2019-06-25
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 5 1310 1000 2019-06-25
pamatstudijas
augstākā līmeņa studijas
doktora studijas