Pārlekt uz galveno saturu

Nosaukums Fakultāte Veids Budžeta vietu skaits Studiju maksa pilna laika studijās, semestrī Sakārtot dilstošā secībā Studiju maksa nepilna laika studijās, semestrī Akreditēta līdz
Komerczinības Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - - 450 2019-06-25
Profesionālās izglītības skolotājs Tehniskā Pamatstudijas - - 400 2019-06-04
Būvniecība (2.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 680 2019-06-25
Tehniskais eksperts Tehniskā Pamatstudijas - - 590 2019-06-04
Darba aizsardzība un drošība Meža Augstākā līmeņa studijas - - 800 2019-06-04
Būvniecība (1.līmeņa) Vides un būvzinātņu Pamatstudijas - - 680 2019-06-25
Mājas vide izglītībā Tehniskā Pamatstudijas - - 400 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Doktora studijas 2 1000 800 2019-06-04
Agrārā un reģionālā ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Doktora studijas 7 1000 800 2019-06-04
Būvniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 50 1010 - 2019-06-25
Lauksaimniecība (akadēmiskā) Lauksaimniecības Augstākā līmeņa studijas 20 1020 - 2019-05-16
Koksnes materiāli un tehnoloģija Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-06-04
Meža darbi un tehnika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Meža ekoloģija un mežkopība (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 6 1020 - 2019-05-16
Mežzinātne Meža Augstākā līmeņa studijas 23 1020 - 2019-05-16
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Augstākā līmeņa studijas 20 1020 - 2019-05-28
Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1020 - 2019-06-25
Meža ekonomika un politika (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Meža Augstākā līmeņa studijas 7 1020 - 2019-05-16
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 30 1020 - 2019-06-04
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 20 1100 - 2019-06-04
Uzturzinātne (kopīgā) Pārtikas tehnoloģijas Augstākā līmeņa studijas 10 1100 - 2019-06-04
Būvniecība Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 18 1160 - 2019-06-25
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Doktora studijas 6 1170 850 2019-05-16
Mežzinātne Meža Doktora studijas 4 1170 850 2019-05-16
Informācijas tehnoloģijas Informācijas tehnoloģiju Doktora studijas 2 1170 850 2019-05-28
Koksnes materiāli un tehnoloģijas Meža Doktora studijas 2 1170 850 2019-06-04
Vides inženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1170 850 2019-06-25
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Doktora studijas 3 1170 850 2019-06-04
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 25 1220 - 2019-06-25
Pārtikas zinātne Pārtikas tehnoloģijas Doktora studijas 6 1300 900 2019-06-04
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Pamatstudijas 50 1300 - 2019-05-16
Ainavu arhitektūra un plānošana Vides un būvzinātņu Augstākā līmeņa studijas 6 1300 - 2019-06-25
Būvzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 960 2019-06-25
Hidroinženierzinātne Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1310 960 2019-06-25
Ainavu arhitektūra Vides un būvzinātņu Doktora studijas 2 1450 1100 2019-06-25
Veterinārmedicīna Veterinārmedicīnas Doktora studijas 2 1600 1250 2019-05-16
Komercdarbība un uzņēmuma vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 4 600 450 2019-06-25
Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 600 - 2019-06-25
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas - 660 - 2019-05-21
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Pamatstudijas 50 660 450 2019-06-04
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 30 700 - 2019-05-28
Datorvadība un datorzinātne Informācijas tehnoloģiju Pamatstudijas 45 700 - 2019-05-28
Sabiedrības pārvalde (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas - 720 - 2019-06-25
Karjeras konsultants Tehniskā Augstākā līmeņa studijas 15 750 - 2019-06-04
Pedagoģija Tehniskā Augstākā līmeņa studijas - 750 - 2019-06-04
Uzņēmējdarbības vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Projektu vadība Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 5 750 - 2019-06-25
Ekonomika Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 50 800 - 2019-06-04
Dizains un amatniecība Tehniskā Pamatstudijas 25 800 600 2019-04-05
Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Ekonomikas un sabiedrības attīstības Augstākā līmeņa studijas 10 800 - 2019-05-21
Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 35 800 600 2019-06-25
Pārtikas higiēna Veterinārmedicīnas Augstākā līmeņa studijas 12 900 - 2019-05-16
Lietišķā enerģētika Tehniskā Pamatstudijas 25 900 600 2019-06-25
Lauksaimniecība Lauksaimniecības Pamatstudijas 80 900 620 2019-05-16
Mašīnu projektēšana un ražošana Tehniskā Pamatstudijas 25 900 600 2019-06-04
Kokapstrāde Meža Pamatstudijas 35 900 600 2019-06-04
Mežinženieris Meža Pamatstudijas 25 900 600 2019-05-16
Pārtikas produktu tehnoloģija Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas 60 900 650 2019-06-04
Mežzinātne Meža Pamatstudijas 25 900 - 2019-05-16
Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta) Pārtikas tehnoloģijas Pamatstudijas - 900 - 2019-06-04
Zemes ierīcība un mērniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 900 680 2019-06-25
Vide un ūdenssaimniecība Vides un būvzinātņu Pamatstudijas 35 900 680 2019-06-25
Lauksaimniecības inženierzinātne Tehniskā Pamatstudijas 70 900 600 2019-06-04
pamatstudijas
augstākā līmeņa studijas
doktora studijas