Pārlekt uz galveno saturu

Zinātņu doktoru godināšana

Katru gadu LLU svinīgajā Konventa sēdē tiek godināti jaunie zinātņu doktori un viņu promocijas darbu vadītāji. Doktoru sveikšana simbolizē doktora studiju un augstākā zinātniskā grāda iegūšanas svinīgu noslēgumu. Svinīgās Konventa sēdes laikā jaunajiem doktoriem tiek pasniegts apliecinājums un LLU zinātņu doktora šalle.  Promocijas darba izstrādāšanā nozīmīga loma ir arī promocijas darba vadītājam, svinīgajā sēdē vadītāji tiek godināti ar pateicības vārdiem, ziediem un grāmatu. 

Pateicamies jaunajiem zinātņu doktoriem, promocijas darbu vadītājiem, konsultantiem un recenzentiem par paveikto un ieguldīto darbu, lai kopīgi sasniegtu mūsu universitātes galveno stratēģisko mērķi, sagatavojot aizstāvēšanai un aizstāvot promocijas darbus! Novēlam doktorantiem, zinātņu doktoriem un promocijas darbu vadītājiem nepadoties, turpināt pētījumus un kopīgiem spēkiem celt Latvijas zinātni!