Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies! LLU studiju noslēguma darbi enerģētikā – labākie Latvijā

Novembrī apbalvoti labāko 2016./2017. studiju gada bakalaura, maģistra un inženieru darbu enerģētikas un elektrotehnikas jomā autori un darbu vadītāji no LLU un arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Rīgas Tehniskās koledžas. Par gada labākā bakalaura darba enerģētikā autori atzīta LLU Tehniskās fakultātes absolvente Laila Zalāne, kura šobrīd studijas turpina maģistrantūrā.

Stipendiju konkursa mērķis ir paaugstināt studentu noslēgumu darbu un projektu kvalitāti enerģētikas un elektrotehnikas nozarē, un to organizē RTU Attīstības fonds sadarbībā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, uzņēmumiem „Augstsprieguma tīkls”, „Schneider Electric” un “Draka Keila Cables”.

Kopumā šogad par labāko darbu autoriem tika atzīti un stipendijas saņēma 16 absolventi, no tiem 5 jaunie enerģētiķi studijas šajā vasarā absolvēja LLU Tehniskajā fakultātē (TF).

“Šādus konkursus RTU attīstības fonds sadarbībā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju organizē katru gadu un tos atbalsta dažādi sponsori. LLU TF profesionālās bakalaura studiju programmas “Lietišķā enerģētika” studentu bakalaura darbi un lauksaimniecības inženierzinātņu maģistru enerģētikas virziena apakšprogrammas maģistru darbi regulāri ir laureātu vidū. Izņēmums nav arī šogad,” stāsta asoc.profesors Raimunds Šeļegovskis.

Par labākajiem bakalaura darbu autoriem tika atzīti LLU absolventi Laila Zalāne (“Bezbalsta vēja ģeneratora risinājumi”, darba vadītājs, prof. Aigars Laizāns), Jānis Krūmiņš (“Apkures katla efektivitātes paaugstināšana izmantojot dūmgāžu siltummaini”, darba vadītājs, asoc. prof. Raimunds Šelegovskis), Reinis Tilaks (“Aviekstes HES automatizācijas shēmas izveide”, darba vadītājs, asoc. prof. Ainārs Galiņš), kā arī 4 RTU studenti.

Stipendijas un atzinības rakstus saņēma arī labāko maģistra darbu autori, tostarp LLU absolventi Jānis Ērglis (“Cauruļu tipa tvaika – ūdens siltummaiņu sildvirsmas stāvokļa novērtēšanas metodikas izstrāde un aprobēšana”, darba vadītājs, asoc.prof. Raimunds Šelegovskis) un Andris Zemņeckis (“Strāvas harmoniku iemesli un to ierobežošanas tehniskais risinājums”, darba vadītājs Indulis Straume).

“Lailas Zalānes bakalaura darbs par bezbalsta vēja ģeneratora risinājumiem, kas atzīts par labāko bakalaura darbu kategorijā, ir ļoti oriģināls un tā ideja ir izmainīt vēja ģeneratora novietojumu vidē, to paceļot gaisā un nostiprinot ar atsaitēm, nevis nostiprinot dzelzsbetona vai metāla balstā, kā tas notiek pašlaik. Šāda inovācija ļauj ģeneratoram pacelties augstāk vai zemāk un sekot vēja pūsmai, maksimāli izmantojot vēja enerģiju. Šobrīd Laila Zalāne ir sākusi darbu nozarē un turpina iesāktos pētījumus maģistra studijās,” skaidro darba vadītājs, profesors Aigars Laizāns.

Jau tradicionāli LLU enerģētikas nozares studiju noslēguma darbu pētījumu rezultātos ir ieinteresēti nozares uzņēmumi, kas tos izmanto savas darbības pilnveidei. Tādējādi enerģētikas studentiem, absolvējot universitāti, ir iespēja gan iegūt izglītību apliecinošus dokumentus, gan ietekmēt nozares attīstību.

Pievienots 04/12/2017