Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi
Alberta Krastiņa stipendija ITF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Artura Tramdaha stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. maijam
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 1. līdz 19. augustam
Arvīda Kalniņa stipendija MF 130 EUR nav noteikts Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Baltic Breeders stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf septembris un februāris
Elzas un Arvīda Lazdupu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 100 EUR nav noteikts Nav pievienots nav noteikts
Jāņa Berga stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam
Jāņa Biķa stipendija VBF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf augustā (reģistrācijas periodā)
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf rudens semestrī līdz 31. oktobrim, pavasara semestrī līdz 31. martam
Jāņa Vanaga stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 30. aprīlim
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 190 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf 29. marts
Kazimira Špoģa stipendija ESAF nepārsniedz 400 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf pavasara semestrī
Konekesko stipendija TF , MF 75 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf februāris
Latvijas Agronomu biedrības stipendija LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
Latvijas Kokrūpniecības federācijas biznesa ideju stipendija MF līdz 1423.87 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf rudens un pavasara semestrī
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 160 EUR 3 Stipendijas nolikums.pdf maijs
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF balvu katrā nozarē piešķir reizi piecos gados (mācībspēkam) 1 Balvas nolikums.pdf pavasara semestrī
Ludviga Kundziņa stipendija VMF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijā
Oļģerta Ozola stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf jūnijs
Paula Lejiņa stipendija LF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf līdz 15. jūnijam
Pētera Birkerta stipendija ESAF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis
Pētera Delles stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs
PTF vārdiskā stipendija PTF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
TF vārdiskā stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf studiju gada sākumā
Ulda Šalajeva stipendija ITF , TF , MF , PTF , VBF 171 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf reģistrācijas periodā un janvārī
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 99.60 vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf semestra sākumā
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrisko attiecību fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte