Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas nosaukums Fakultāte Stipendijas apmērs mēnesī (EUR) Stipendiju skaits Nolikums Pieteikšanās termiņi Pieteikumu skaits Piešķiršanas komisijas sēdes diena
Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija TF , MF , PTF , VMF , VBF , LF 145 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 1. līdz 17. augustam 2 septembris
Jāņa Rūvalda stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 20. augusta līdz 6. septembrim 0 nav noteikta
Ulda Šalajeva stipendija ITF , TF , MF , PTF , VBF 171 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf no 20. līdz 31. augustam 0 nav noteikta
Latvi Dan Agro stipendija TF , VMF , LF 145 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf līdz 10. septembra plkst. 15.00 0 nav noteikta
Konekesko stipendija TF , MF 75 EUR 2 Stipendijas nolikums.pdf līdz 12. septembra plkst. 15.00 0 nav noteikta
Elzas un Arvīda Lazdupu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 100 EUR nav noteikts Nav pievienots nav noteikts -Nav Aktuāli- nav noteikta
TF profesora Gunta Rudzīša vārdiskā stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf studiju gada sākumā -Nav Aktuāli- nav noteikta
LLU zinātnieku vārdiskās balvas stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF balvu katrā nozarē piešķir reizi piecos gados (mācībspēkam) 1 Balvas nolikums.pdf pavasara semestrī -Nav Aktuāli- nav noteikta
Mirdzas Oškalnes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 1500 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs -Nav Aktuāli- nav noteikta
Vagneru ģimenes stipendija TF , VMF , VBF , LF 150 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf septembris -Nav Aktuāli- nav noteikta
Kārļa Ulmaņa stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 190 EUR līdz 4 Stipendijas nolikums.pdf aprīlis -Nav Aktuāli- nav noteikta
Valsts finansētā stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 99.60 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf semestra sākumā -Nav Aktuāli- nav noteikta
LLU Senāta stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 160 EUR līdz 3 Stipendijas nolikums.pdf maijs -Nav Aktuāli- nav noteikta
Oļģerta Ozola stipendija TF 130 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs -Nav Aktuāli- nav noteikta
Jāņa Čakstes stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 200 EUR 1 Stipendijas nolikums.pdf maijs -Nav Aktuāli- nav noteikta
Jāņa un Millijas Kāvušu stipendija ITF , TF , MF , ESAF , PTF , VMF , VBF , LF 215 EUR vairākiem stipendiātiem Stipendijas nolikums.pdf oktobris -Nav Aktuāli- nav noteikta
  • ITF - Informācijas tehnoloģiju fakultāte
  • MF - Meža fakultāte
  • TF - Tehniskā fakultāte
  • ESAF - Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  • PTF - Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  • VMF - Veterinārmedicīnas fakultāte
  • VBF - Vides un būvzinātņu fakultāte
  • LF - Lauksaimniecības fakultāte