ICO

Fundamentālā bibliotēka

  Vārds Uzvārds Grāds Amats Tālrunis
1 Ilona Dobelniece Mg. sc. soc. bibliotēkas direktors 63005700, 29465214
2 Agrita Bāliņa   galvenais bibliotekārs  
3 Eilita Bērziņa Mg. bibl. inf. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005724
4 Kira Boikova Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
5 Aleksandra Damberga   galvenais bibliotekārs  
6 Lāsma Dekšne Mg. paed. galvenais bibliotekārs  
7 Ilze Dēbele Mg. sc. soc. galvenais bibliotekārs  
8 Ivonna Ermane Bc. oec. galvenais bibliotekārs  
9 Ilona Grauda Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005660
10 Gunta Kalniņa   galvenais bibliotekārs  
11 Mārīte Krivena Mg. chem. bibliotēkas direktora vietnieks 63005660
12 Anita Krone Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
13 Sarmīte Linde Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
14 Oļesja Ļegostajeva Mg. sc. ing. galvenais bibliotekārs  
15 Varita Mieze   galvenais bibliotekārs  
16 Sarmīte Palma Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
17 Ineta Poga Bc. bibl. galvenais bibliogrāfs  
18 Dace Rubene   galvenais bibliotekārs  
19 Mārtiņš Rubenis Bc. sc. ing. galvenais speciālists  
20 Vija Sproģe Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005610
21 Gunta Trana Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005625
22 Evita Valmane   galvenais bibliotekārs 63020823
23 Olga Volokovaja   galvenais bibliogrāfs 63005695