ICO

Fundamentālā bibliotēka

  Vārds Uzvārds Grāds Amats Tālrunis
1 Ilona Dobelniece Mg. sc. soc. bibliotēkas direktors 63005700, 29465214
2 Eilita Bērziņa Mg. bibl. inf. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005724
3 Kira Boikova Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
4 Ilona Grauda Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005660
5 Mārīte Krivena Mg. chem. bibliotēkas direktora vietnieks 63005660
6 Anita Krone Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
7 Sarmīte Linde Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
8 Sarmīte Palma Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
9 Vija Sproģe Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005610
10 Gunta Trana Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005625
11 Evita Valmane   galvenais bibliotekārs 63020823
12 Olga Volokovaja   galvenais bibliogrāfs 63005695