ICO

Fundamentālā bibliotēka

  Vārds Uzvārds Grāds Amats Tālrunis
1 Ilona Dobelniece Mg. sc. soc. bibliotēkas direktors 63005700, 29465214
2 Agrita Bāliņa   galvenais bibliotekārs  
3 Eilita Bērziņa Mg. bibl. inf. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005724
4 Kira Boikova Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
5 Aleksandra Damberga   galvenais bibliotekārs  
6 Lāsma Dekšne Mg. paed. galvenais bibliotekārs  
7 Ilze Dēbele Mg. sc. soc. galvenais bibliotekārs  
8 Ivonna Ermane Bc. oec. galvenais bibliotekārs  
9 Ilona Grauda Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005660
10 Gunta Kalniņa   galvenais bibliotekārs  
11 Mārīte Krivena Mg. chem. bibliotēkas direktora vietnieks 63005660
12 Anita Krone Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
13 Gundega Kuciņa   bibliotekārs  
14 Arita Liepiņa Mg. bibl. galvenais bibliotekārs  
15 Sarmīte Linde Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
16 Oļesja Ļegostajeva Mg. sc. ing. galvenais bibliotekārs  
17 Varita Mieze   galvenais bibliotekārs  
18 Sarmīte Palma Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
19 Ineta Poga Bc. bibl. galvenais bibliogrāfs  
20 Dace Rubene   galvenais bibliotekārs  
21 Mārtiņš Rubenis   galvenais bibliotekārs  
22 Vija Sproģe Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005610
23 Gunta Trana Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005625
24 Evita Valmane   galvenais bibliotekārs 63020823
25 Zigrīda Viņķelmane   galvenais bibliotekārs 63005695
26 Olga Volokovaja   galvenais bibliogrāfs 63005695