ICO

Fundamentālā bibliotēka

  Vārds Uzvārds Grāds Amats Tālrunis
1 Ilona Dobelniece Mg. sc. soc. bibliotēkas direktors 63005700, 29465214
2 Gunta Anspaka   galvenais bibliotekārs  
3 Māra Balode   galvenais bibliotekārs 63005669
4 Agrita Bāliņa   galvenais bibliotekārs  
5 Inese Bergmane   bibliotekārs  
6 Eilita Bērziņa Mg. bibl. inf. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005724
7 Kira Boikova Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
8 Aleksandra Damberga   galvenais bibliotekārs  
9 Lāsma Dekšne Mg. paed. galvenais bibliotekārs  
10 Ilze Dēbele Mg. sc. soc. galvenais bibliotekārs  
11 Ivonna Ermane Bc. oec. galvenais bibliotekārs  
12 Ilona Grauda Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005660
13 Velta Gužāne Mg. sc. soc. bibliotekārs (bez kvalif.) 63005609
14 Gunta Kalniņa   galvenais bibliotekārs  
15 Mārīte Krivena Mg. chem. bibliotēkas direktora vietnieks 63005660
16 Anita Krone Mg. bibl. galvenais bibliogrāfs 63005695
17 Gundega Kuciņa   bibliotekārs  
18 Arita Liepiņa Mg. bibl. galvenais bibliotekārs  
19 Sarmīte Linde Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
20 Oļesja Ļegostajeva Mg. sc. ing. galvenais bibliotekārs  
21 Varita Mieze   galvenais bibliotekārs  
22 Sarmīte Palma Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005695
23 Ineta Poga Bc. bibl. galvenais bibliogrāfs  
24 Dace Rubene   galvenais bibliotekārs  
25 Mārtiņš Rubenis   galvenais bibliotekārs  
26 Vija Sproģe Mg. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005610
27 Gunta Trana Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītājs 63005625
28 Evita Valmane   galvenais bibliotekārs 63020823
29 Zigrīda Viņķelmane   galvenais bibliotekārs 63005695
30 Olga Volokovaja   galvenais bibliogrāfs 63005695