ICO

Fundamentālā bibliotēka

  Vārds Uzvārds Grāds Amats Tālrunis
1 Ilona Dobelniece Mg. sc. soc. bibliotēkas direktore 29465214
2 Agrita Bāliņa   galvenā bibliotekāre  
3 Eilita Bērziņa Mg. bibl. inf. bibliotēkas nodaļas vadītāja  
4 Kira Boikova Mg. bibl. galvenā bibliogrāfe 63005695
5 Aleksandra Damberga   galvenā bibliotekāre  
6 Lāsma Dekšne Mg. paed. galvenā bibliotekāre  
7 Ilze Dēbele Mg. sc. soc. galvenā bibliotekāre  
8 Ivonna Ermane Bc. oec. galvenā bibliotekāre  
9 Ilona Grauda Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītāja  
10 Gunta Kalniņa   galvenā bibliotekāre  
11 Mārīte Krivena Mg. chem. bibliotēkas direktora vietniece  
12 Anita Krone Mg. bibl. galvenā bibliogrāfe 63005695
13 Sarmīte Linde Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītāja 63005695
14 Varita Mieze   galvenā bibliotekāre  
15 Sarmīte Palma Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītāja 63005695
16 Ineta Poga Bc. bibl. galvenā bibliogrāfe  
17 Dace Rubene   galvenā bibliotekāre  
18 Vija Sproģe Mg. bibl. bibliotēkas nodaļas vadītāja  
19 Gunta Trana Mg. sc. soc. bibliotēkas nodaļas vadītāja  
20 Evita Valmane Bc. agr. galvenā bibliotekāre  
21 Olga Volokovaja   galvenā bibliogrāfe 63005695