LLU Dienesta viesnīcas

LLU_DV.jpgUzzini vairāk par īres maksu, pakalpojumiem un kārtības noteikumiem desmit dienesta viesnīcās klikšķinot šeit.

Studiju centra kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 178.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005681
E-pasts: studijas135. at.jpgllu.lv

Vadītāja:
Sandra Sproģe
E-pasts: Sandra.Sproge135. at.jpgllu.lv

Aktuālākais


 • KNAB izsludina zibakcijas ideju konkursu jauniešiem
 • KNAB izsludina zibakcijas ideju konkursu jauniešiem (0)

  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izsludina korupcijas novēršanas tēmai veltītu zibakcijas jeb flešmoba (angļu: flash mob – acumirklīgais pūlis) ideju konkursu jauniešiem.

  Zibakcijas idejā var būt izteikts aicinājums vērsties pret korupciju, korupcijas seku atainojums un nosodījums, arī pozitīvs vēstījums būt krietniem jeb godprātīgiem.

  Radošo darbu konkursā aicinām piedalīties skolēnus (7. līdz 12.klase) un arodskolu, profesionālo vidusskolu audzēkņus, augstskolu un koledžu studentus.

  Darbi tiks vērtēti pēc to radošās oriģinalitātes, saturiskā aspekta, vērtējot tā idejas vēstījumu, realizācijas iespēju, kā arī  darbu atbilstību konkursa mērķim.

  Pirmās vietas ieguvējs saņems naudas balvu 150 EUR apmērā, otrās vietas – 100 EUR apmērā, trešās vietas ieguvēji – 75 EUR apmērā. Galvenā balva – katra reģiona labākā ideja tiks realizēta un filmēta, publiskojot to KNAB mājas lapā, ievietojot interneta vietnē You tube un masu medijos.

  Konkurss tiek izsludināts 2015.gada 20. aprīlī un noslēdzas 19. jūnijā ar konkursa uzvarētāju apbalvošanu. Darbi jāiesniedz līdz 2015.gada 31. maijam.

  Kopā ar radošo darbu jāiesniedz aizpildīta pieteikuma anketa. Darbus un anketu nosūtīt uz e-pastu konkurss@knab.gov.lv. Darbus arī var iesniegt, nogādājot tos personīgi KNAB darba dienās no pulksten 8.30 – 17.00 Rīgā, Brīvības ielā 104. k-2 vai nosūtot KNAB pa pastu uz adresi: Brīvības iela 104, 2.korp., Rīga, LV-1001, ar norādi Ideju konkursam.

  Konkursa nolikums pieejams šeit.

  Informāciju sagatavoja:

  Laura Dūša

  KNAB galvenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos

  Tālr:67356174;26334462

  Laura.Dusa@knab.gov.lv

  Lana Janmere
  Publicēts: 05.05.2015 09:39
 • Kā pārkāpt pāri suņa astei jeb veiksmīga studiju noslēguma darba aizstāvēšana?
 • Kā pārkāpt pāri suņa astei jeb veiksmīga studiju noslēguma darba aizstāvēšana? (0)

  Studiju noslēguma darbu rakstīšana ir pēdējais studenta solis ceļā uz diplomu, kas bieži vien izvēršas par lielāko izaicinājumu visu studiju gadu laikā. Taču, kā uzskata studējošie, vēl lielāku spēku pārbaudījumu rada darba aizstāvēšanas process, kurš nereti sagādā grūtības pat tiem, kas apveltīti ar izcilām runas dotībām un auditorijas priekšā jūtas kā zivis ūdenī.
  Foto: no LLU arhīva

  Aizstāvēšanās – obligāts nosacījums diploma iegūšanai

  Akadēmiskajā vidē pētījuma prezentēšana, pētnieka viedokļa aizstāvēšana un publiskas diskusijas veicināšana ir loģisks pētījuma noslēguma posms, kas nodrošina veiktā darba turpmāku izmantošanu un palīdz tam nonākt līdz cilvēkiem, nevis noputēt ar putekļiem kāda arhīva plauktā. Līdzīgi notiek ar studiju noslēguma darbu aizstāvēšanu, kas pretēji dažkārt izskanējušam studējošo viedoklim nav mācībspēku izdomāts instruments studentu mocīšanai, bet gan studējošā iespēja apliecināt savas studiju laikā iegūtās zināšanas, aizstāvēt noslēguma darbā izteikto viedokli un pierādīt atbilstību noteiktam kvalifikācijas līmenim.

  LLU Studiju nolikumā minēts, ka studijas noslēdzas ar studiju noslēguma pārbaudījumu, t.i., kvalifikācijas darba, diplomdarba, diplomprojekta, bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšanu un/ vai valsts eksāmenu atbilstoši attiecīgās studiju programmas prasībām. Tātad studiju noslēguma darba aizstāvēšana ir obligāts nosacījums, kas jāizpilda jebkuram topošajam absolventam, lai iegūtu viņa zināšanas un kompetences apstiprinošu augstākās izglītības diplomu.

  Tāpat minētajā dokumentā sniegts detalizētāks aizstāvēšanas procesa definējums un tā jēgas skaidrojums: "Aizstāvēšana ir izpildītā studiju darba (laboratorijas, praktiskā darba, kursa darba, projekta, studiju projekta, prakses pārskata, studiju noslēguma darba) novērtējuma publiska vai individuāla apspriešana, kuras laikā darba autors un vērtētājs diskutē par tā izpildes gaitu, sasniegtajiem rezultātiem, to interpretāciju un formulēto secinājumu profesionālo atbilstību, un kuras gaitā tiek vērtēti studiju rezultāti atbilstošajā jomā, kā arī darba izpildes atbilstība tā nosacījumiem."

  Precīzu studiju noslēguma darba izstrādāšanas, priekšaizstāvēšanas, recenzēšanas un aizstāvēšanas kārtību apstiprina katras fakultātes dome, līdz ar to praktiski aizstāvēšanās process ir atkarīgs no katras studiju programmas specifikas un tajā noteiktajām prasībām. Parasti tā sākas ar studenta aizstāvības runu un tad seko komisijas un recenzentu jautājumi, lai veicinātu diskusiju un pārbaudītu studenta prasmes atbildēt uz jautājumiem. Studenti ar aizstāvēšanas prasībām var iepazīties fakultātē un jau iepriekš aizstāvēšanai sagatavoties, lai tā neradītu problēmas un ļautu iegūt pozitīvu studiju noslēguma darba vērtējumu.

  Kā sagatavoties darba aizstāvēšanai?

  Padomi un veiksmīgas aizstāvēšanas receptes ir ļoti daudz un katra paša ziņā ir to ņemšana vērā un ievērošana. Vieniem palīdz papildus enerģijas (piemēram, šokolādes ēšana) uzņemšana pirms runāšanas, citiem – ūdens dzeršana, mūzikas klausīšanās un elpošanas vingrinājumu izpildīšana. Šeit aplūkosim galvenos soļus, kas var būt noderīgi ikvienam studējošajam, gatavojoties darba aizstāvēšanai.

  Gatavojot prezentāciju, atcerieties par 3K! Studiju noslēguma darba aizstāvēšanai nepieciešams iepriekš sagatavot vizuālu galveno atziņu prezentāciju un runu, lai īsi un kodolīgi informētu vērtēšanas komisiju un klātesošos par savu pētījumu un tajā paveikto. Bieži vien rodas daudz jautājumu, ko tieši no visa lielā apjoma pāris minūtēs stāstīt, jo saprotams, ka visu izstāstīt nav iespējams. Šādā brīdī ir noderīgi izmantot 3K pieeju un iekļaut prezentācijā atbildes uz jautājumiem: ko gribējāt pētīt (mērķis un uzdevumi), to darījāt (izmantotā literatūra un metodes) un kāds bija rezultāts (iegūtie dati un secinājumi).

  Iestudējiet savu runu un izmēģiniet to! Lai spētu radīt par sevi pārliecināta cilvēka iespaidu pat paaugstināta stresa apstākļos, galvenais nosacījums ir sagatavoties savai aizstāvēšanas runai – izveidot prezentāciju par darbu, uzrakstīt runājamo tekstu un izrunāt to. Ja kāds vēlas paļauties uz savām runas dotībām un improvizāciju, tas var pievilt kaut vai tikai tāpēc, ka studiju noslēguma darba aizstāvības runai ir stingrs laika limits, ko apstiprina fakultāšu domes. Turklāt pat vislielākie improvizatori atzīst, ka improvizācija prasa mēģinājumus neskaitāmu stundu garumā.

  Ideālā gadījumā aizstāvības runas mēģinājumā uzaiciniet piedalīties savus draugus, kolēģus vai ģimenes locekļus, un noslēgumā pārliecinieties, vai klausītāji jūs ir sapratuši un vai viņus jūsu runātais ir ieinteresējis. Ieklausieties viņu viedokļos un uzlabojiet savu runu.

  Lasīšana un runāšana nav sinonīmi! Aizstāvēšanās ir darba autora runa, kas tiek izrunāta, bet nevis nolasīta. Lielākā kļūda, ko uztraukumā pielaiž daudzi "runātāji", ir runas nolasīšana no lapas vai arī datora ekrāna. Tas traucē radīt kontaktu ar klausītājiem un var viņus pat garlaikot. Ieinteresējiet darba vērtēšanas komisiju un pārlieciniet viņus par savu kompetenci.

  Atbilstošs apģērbs. Aizstāvēšanās ir oficiāls pasākums, kurā būtu jāievēro noteiktas uzvedības un ģērbšanās normas, kas nozīmē, ka nav vēlams ikdienišķs vai ielas apģērbs. Taču nav vēlamas citas galējības un pārlieku nopietna pucēšanās. Pārliecinieties, ka jums ir ērti apavi, formāls apģērbs, kurā varat brīvi kustēties un elpot, un aksesuāri, kas netraucē runāt. Neradiet sev papildus stresu ar īpaši augstām augstpapēžu kurpēm vai citiem pārāk ciešiem apaviem, jo uzstāšanās laikā ir svarīgi stabili stāvēt uz kājām.

  Ticiet saviem spēkiem! Studiju noslēguma darba izstrāde prasa no tā autora nopietnu iedziļināšanos konkrētajā tēmā, līdz ar to jūs esat kļuvis par ekspertu tajā un diez vai aizstāvības runas laikā auditorijā atradīsies zinošāks cilvēks par jums. Iespējams, ka komisijā ir kāds profesors, kurš arī veicis pētījumus jūsu pētniecības jomā un ir tās eksperts, taču pat viņš nepārzina jūsu pētījuma procesu un rezultātus. Par tiem vislabāk atbildēt varat tikai jūs pats.

  Atcerieties, ka komisijas locekļi ir tikai cilvēki! Vērtēšanas komisiju locekļu dzīves mērķis un jēga nav studentu dzīves bojāšana. Turklāt jautājumu uzdošana nav līdzeklis, lai ieriebtu jums, bet gan lai palīdzētu uzlabot vērtējumu. Komisijā atrodas cilvēki, kas paši ir aizstāvējuši savus pētnieciskos darbus un labi izprot, kādā situācijā jūs atrodaties. Centieties uzlūkot vērtēšanas komisiju kā savus sabiedrotos, nevis ienaidniekus.

  Uztraukums pirms aizstāvēšanas – normāla parādība?

  Informētība par fakultātē noteiktajām oficiālajām prasībām aizstāvības runai ir ļoti svarīga, taču tā bieži vien nemazina uztraukumu, kas pārņem studentu pirms aizstāvēšanas. Lielākajai daļai studējošo tas ir nopietns izaicinājums, un prasa no viņiem visu spēku sakopojumu, lai darba vērtētājiem radītu par sevi zinoša un kompetenta cilvēka iespaidu.

  Studiju noslēguma darba aizstāvēšana pēc savas būtības ir publiska uzstāšanās. Trīcošas rokas un kājas, balss aizsmakums, piesārtuši sejas vaibsti ir tikai dažas vizuālās pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēkam ir tā dēvētais lampu drudzis un viņš publiskās runas laikā ir uztraucies. Daudzus pat pārņem panika, iedomājoties, ka gaidāma publiska uzstāšanās. Zinātnieki, pētot šo parādību, ir piedēvējuši tai konkrētu jēdzienu "glosofobija", kas apzīmē bailes no uzstāšanās.

  Pretēji izplatītajiem aizspriedumiem, ka uztraukums ir nevēlams un traucējošs, runas mākslas speciālisti atklāj, ka uztraukums pirms un publiskas uzstāšanās laikā ir normāla un pat nepieciešama fizioloģiska parādība, kad asinīs izdalās adrenalīns, kas ļauj cilvēkam sakopot savas domas un spēkus un labāk koncentrēties veicamajam uzdevumam. Sliktāki ir tie gadījumi, kad runātājam uztraukuma nav nemaz, līdz ar to viņam ir arī grūtāk koncentrēties un izpildīt to, kas no viņa konkrētajā brīdī tiek gaidīts.

  Lai uztraukums būtu kontrolējams, svarīga ir jau minētā sagatavošanās runai. Turklāt centieties uztvert studiju noslēguma darba aizstāvēšanu kā lielisku treniņu, lai pārvarētu bailes no publiskas uzstāšanās. Izmantojiet to jaunas pieredzes gūšanai, kas tālākajā darba dzīvē būs nopietns ieguvums. Filozofs Ralfs Valdo Emersons ir sacījis: "Dariet to, no kā baidāties, un jūsu bailes pagaisīs." 

  Lana Janmere
  Publicēts: 17.05.2015 23:33
 • ITF students izstrādājis LLU mobilo aplikāciju
 • ITF students izstrādājis LLU mobilo aplikāciju (0)

  Topošais Informācijas tehnoloģiju fakultātes absolvents Jans Pavlovs no Dobeles sava bakalaura darba izstrādes laikā izveidojis LLU studējošajiem noderīgu mobilo aplikāciju "Jelgavas students", kurā iespējams ērti piekļūt e-studijām, LLU portāla jaunumiem un studiju vides kartēm.
  Foto: no J. Pavlova arhīva

  J. Pavlovs atklāj, ka ideja izstrādāt šādu lietotni radusies izpētot situāciju pasaules augstākās izglītības telpā un secinot, ka tikai vienai no desmit pasaulē prestižākajām universitātēm nav savas mobilās aplikācijas. Tāpat viņš konstatējis, ka līdz šim arī LLU bija viena no Latvijas augstskolām, kurai nav savas mobilās lietotnes.

  Viņš atzīst, ka, izstrādājot aplikāciju, necenties tajā iekļaut visu iespējamo LLU studentiem noderīgo informāciju, bet atlasījis tikai pašu svarīgāko un no mobilajām ierīcēm biežāk izmantojamo.

  Mobilajā aplikācijā lietotāji var iepazīties ar LLU portālā publicētajām jaunākajām ziņām un Notikumu kalendāra ierakstiem, apskatīt Jelgavas pils plānu, navigējot arī pa stāviem, atrast LLU studiju vides objektus Jelgavas pilsētas kartē, kā arī piekļūt LLU e-studiju videi, kurā var lasīt aktuālos paziņojumus, jaunās vēstules, studiju uzdevumus un citu ar studiju kursiem saistīto informāciju.

  J. Pavlovs apguvis studiju programmu "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai" un savu bakalaura darbu "Mobilā lietojuma "Jelgavas students" izstrāde", kuru uzrakstījis pasniedzēja Gata Vītola vadībā, aizstāvēs 1. jūnijā. Novēlam viņam un pārējiem LLU studējošajiem, kuri gatavojas studiju noslēguma darbu aizstāvēšanai, veiksmi un teicamas sekmes!

   

  promov3.JPG

  Aplikāciju "Jelgavas students" var bez maksas
  lejupielādēt interneta vietnē "App Store".

   

   

  Ilvija Melne
  Publicēts: Šodien 09:19

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

LLU studiju vide

LLU objekti

Stipendijas studentiem

LLU Attīstības fonds

Studiju dokumenti

Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk vari uzzināt sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti".

Ziņu lapa LLU studentiem

Studentu Zinu lapa_maijs.JPGArhīvs