LLU Dienesta viesnīcas

LLU_DV.jpgUzzini vairāk par īres maksu, pakalpojumiem un kārtības noteikumiem desmit dienesta viesnīcās klikšķinot šeit.

Studiju centra kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 178.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63005681
E-pasts: studijas135. at.jpgllu.lv

Vadītāja:
Sandra Sproģe
E-pasts: Sandra.Sproge135. at.jpgllu.lv

Aktuālākais


 • Piedalies Latvijas studentu aptaujā par pieredzi darba un prakses meklēšanā!
 • Piedalies Latvijas studentu aptaujā par pieredzi darba un prakses meklēšanā! (0)

  Aptaujas mērķis ir noskaidrot, kā jaunieši meklē darbu un praksi, kā arī cik viegli vai grūti viņiem ir atrast darbu specialitātē.
  Foto: no LLU arhīva

  Tāpat aptaujas autori vēlas izzināt, cik rūpīgi studenti gatavojas atlases procesam, kāds atbalsts viņiem būtu nepieciešams darba vai prakses vietas atrašanas procesā, kā arī ar kādām situācijām viņiem ir nācies saskarties personāla atlasē.

  Pētījuma autori no Latvijas Universitātes Karjeras centra cer, ka atbildes uz aptaujas jautājumiem parādīs šī brīža darba tirgus situāciju, kā arī palīdzēs augstskolām pilnveidot studentu karjeras atbalsta sistēmu. Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un izsūtīti visām iesaistītajām augstskolām.

  Saite uz aptauju par studentu pieredzi darba un prakses meklēšanā pieejama Google veidlapās.

   

  Ilvija Melne
  Publicēts: 08.06.2015 14:44
 • LLU student, izlasi jauno Studiju nolikumu!
 • LLU student, izlasi jauno Studiju nolikumu! (0)

  10. jūnijā LLU Senāta sēdē apstiprināts jauns LLU Studiju nolikums ar vairākām izmaiņām. Studējošie aicināti iepazīties ar jauno dokumentu!
  Foto: no LLU arhīva.

  LLU Studiju centra vadītāja Sandra Sproģe informē par galvenajām dokumentā veiktajām izmaiņām:

  • teksta redakcionālās izmaiņas;
  • papildināti un laboti nolikumā lietotie termini (akadēmiskais godīgums, e-studijas, laboratorijas darbs, u.c.)
  • noteikts jauns studējošā pienākums – novērtēt katru apgūto studiju kursu;
  • noteikts, ka studējošais apmaiņas programmās kopumā var piedalīties ne vairāk kā 12 mēnešus katrā studiju līmenī;
  • precizēts kad un kā var kārtot ieskaites un eksāmenus;
  • pievienots pilnīgi jauns punkts – ja studējošais vēlas uzlabot kāda studiju kursa eksāmenā saņemto sekmīgo vērtējumu, tad tas iespējams par papildus maksu (maksājot par kredītpunktiem) pēc konkursa uz valsts finansētajām studiju vietām. Atkārtoti kārtojot eksāmenu, iepriekšējais vērtējums tiek anulēts, un tā vietā ieraksta atkārtotajā pārbaudījumā iegūto vērtējumu.

  Katrs LLU studējošais aicināts iepazīties ar Studiju nolikumu; dokuments pieejams klikšķinot šeit.

  S. Sproģe arī norāda, ka no 17. līdz 28. augustam būs reģistrācijas periods jaunajam studiju gadam. Ja studējošajam nav akadēmiskie (arī studiju maksas) parādi, tad reģistrēties varēs LLU Informācijas sistēmā, izmantojot savu lietotājkontu. Jaunais studiju gads LLU sāksies 31. augustā!

  Par citām svarīgām studiju aktualitātēm uzzini Ziņu lapā LLU studentiem!

  Studentu Zinu lapa_junijs.JPG

  Ilvija Melne
  Publicēts: 12.06.2015 10:31
 • Absolventi aicināti izteikt viedokli par savu studiju programmu
 • Absolventi aicināti izteikt viedokli par savu studiju programmu (0)

  Līdz 28. jūnijam šī gada pamatstudiju un maģistra studiju programmu absolventi aicināti "Studiju noslēguma aptaujā" novērtēt apgūto studiju programmu un izteikt savu viedokli par studijām LLU kopumā.

  Topošie absolventi aicināti piedalīties aptaujā, lai pirms diploma saņemšanas vēl atskatītos uz aizvadītajiem studiju gadiem un novērtētu studijas LLU kopumā.

  Aptaujā iegūtos rezultātus studiju pilnveidei varēs izmantot universitātes un fakultāšu vadība, kā arī studiju programmu direktori. Anketa ir atrodama topošo absolventu kontos LLU Informācijas sistēmā.

  Anketā studējošie lūgti piecu ballu skalā novērtēt studiju procesu, apgūto studiju programmu un LLU personāla darbu. Tajā ir iekļauts arī lauks, kurā studenti brīvā formā var izklāstīt savus ierosinājumus studiju programmas pilnveidei.

  Student, Tavs viedoklis un vērtējums ir svarīgs! Aptaujā piedalīties aicina universitātes vadība, LLU Studiju centrs, ESAF Socioloģisko pētījumu grupa un LLU Studējošo pašpārvalde. 

   

  Ilvija Melne
  Publicēts: 16.06.2015 09:55
 • Student, neaizmirsti nokārtot saistības ar LLU bibliotēku!
 • Student, neaizmirsti nokārtot saistības ar LLU bibliotēku! (0)

  LLU Fundamentālās bibliotēkas darbinieki aicina studējošos pirms došanās vasaras brīvdienās nokārtot saistības ar Abonementu un Mācību literatūras abonementu, nododot paņemtās grāmatas, kas vasarā netiks izmantotas.
  Foto: no LLU arhīva

  LLU Fundamentālās bibliotēkas pārstāvji arī informē, ka vasarā mainīts bibliotēkas darba laiks. Mācību literatūras abonements jūnijā būs atvērts kā parasti otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 13 līdz 17, bet no 1.jūlija līdz 25.augustam tas būs slēgts, un tad grāmatas varēs nodot Abonementā Jelgavas pils pirmajā stāvā 161. telpā.

  Mācību literatūras abonementā uz semestri izsniegtās grāmatas jāatdod līdz 31.augustam. Protams, studējošie to var izdarīt arī ātrāk.

  Citas bibliotēkas nodaļas no 22. jūnija līdz 28. augustam būs atvērtas darba dienās no plkst. 9 līdz 17.

  LLU Fundamentālā bibliotēka ir akreditēta valsts nozīmes bibliotēka. Tā ir ne tikai lielākā lauksaimniecības bibliotēka Latvijā, bet arī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka un informācijas sistēmu AGRIS un CARIS nacionālais centrs. Bibliotēkas krājumā ir gandrīz pusmiljons izdevumu, kas ir pieejami ikvienam interesentam. Vairāk informācijas bibliotēkas mājas lapā.

  Abonementā (Jelgavas pils 161. telpa) literatūru izsniedz LLU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem, LLU doktorantiem un LLU kursu klausītājiem, kā arī LLU mācībspēkiem un darbiniekiem uz 28 dienām. Pieprasītākās grāmatas izsniedz uz divām nedēļām.

  Mācību literatūras abonementā (Jelgavas pils 159. telpa) grāmatas izsniedz LLU pilna un nepilna laika studentiem un maģistrantiem uz vienu semestri. Rudens semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31.janvārim. Atkārtoti drīkst saņemt tikai mazāk pieprasītās grāmatas. Pavasara semestrī saņemtās grāmatas jāatdod līdz 31.augustam. No jauna mācību grāmatas tiek izsniegtas ar studiju gada sākumu, ja lasītājs ir nokārtojis iepriekšējās saistības ar bibliotēku.

   

  Ilvija Melne
  Publicēts: 17.06.2015 10:00

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

Stipendijas studentiem

LLU Attīstības fonds

Studiju dokumenti

Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk vari uzzināt sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti".