Studiju centra kontakti

Adrese
Jelgavas pilī,
Lielajā ielā 2, 178.kabinetā,
Jelgavā, LV-3001
Tālrunis: 63005681 | 681
E-pasts: studijas135. at.jpgllu.lv

Vadītāja
Sandra Sproģe
E-pasts: Sandra.Sproge135. at.jpgllu.lv

Interneta pieslēgšanas pamācība

Windows:
Guest
Lite (v1)
Lite (v2)

iOS (iPhone, iPad):
Guest
Lite

Mehiem.Lv

Mehiem.Lv

Neapmaldies Jelgavā!

LLU objekti

Stipendijas studentiem

LLU Attīstības fonds

Studiju dokumenti

Esi informēts students! Par studējošo tiesībām un pienākumiem vairāk uzzini sadaļā "Ar studijām saistītie normatīvie dokumenti"