Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Projektu vadība

Valsts finansēto vietu skaits 5
Studiju līmenis profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: ar iepriekšēju profesionālo izglītību – 1,5 gadi (3 semestri); ar iepriekšēju akadēmisko izglītību – 2 gadi (4 semestri) - € 750 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2019-06-25

Izglītības klasifikācijas kods 46345
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Profesionālais maģistra grāds projektu vadībā (Mg. proj. mgmt.) un projekta vadītāja kvalifikācija
Studiju programmas mērķis

Augstas kvalifikācijas speciālisti vadošam darbam ar vietēja, reģionāla un nacionāla līmeņa projektiem valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un komercuzņēmumos, kuri ir ieguvuši izpratni un zināšanas par:

  • projektu izstrādes, vadīšanas un vērtēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem;
  • informācijas tehnoloģiju izmantošanu projektu vadīšanā;
  • projektu finanšu vadīšanu;
  • ES nozaru politikām un fondiem, iniciatīvām un programmām;
  • normatīvo aktu prasībām projektu vadības jomā.

 

Kontaktnodarbības notiek piektdienās un sestdienās.

Karjeras iespējas

Publiskā, privātā vai nevalstiskā sektora organizācijās, kur tiek realizēta projektu vadības pieeja.

Iepriekšējā izglītība

Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

 

LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Būvniecība (2.līmeņa), Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari, Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mājas vide izglītībā, Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas produktu tehnoloģija, Pārtikas zinības (Pieteikšanās 2018./2019. studiju gadam netiks realizēta), Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Studiju programmas direktore:

Docente, Dr.sc.soc. Dina Bite, Sociālo un humanitāro zinātņu institūts, e-pasts: dina.bite@llu.lv, tālrunis: 29729356

Apgūstamie studiju kursi
2. studiju gads