Uzņemšanas komisijas kontakti

Adrese:
Jelgavas pils, 180.telpa
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 20227755
E-pasts: ukom135. at.jpgllu.lv

Galvenā speciāliste:
Lāsma Dauvarte
E-pasts: Lasma.Dauvarte135. at.jpgllu.lv

Pārtikas produktu tehnoloģija

Valsts finansēto vietu skaits: 45

Studiju līmenis: 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Studiju veids un ilgums:

Pilna laika studijas: 4 gadi (8 semestri) - 900 EUR semestrī

Nepilna laika studijas: 5 gadi (10 semestri) - 600 EUR semestrī

Akreditēta līdz: 04.06.2019

Izglītības klasifikācijas kods: 42541

Studiju programmas apraksts:

Studenti iegūst zināšanas un prasmes pārtikas rūpniecības iekārtās un procesos, pārtikas produktu ražošanas pamatos, uzņēmuma ekonomikā, spēj rast inženiertehniskos risinājumus pārtikas produktu ražošanā, inovācijās un mārketingā.

Iegūstamā kvalifikācija: inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā

Karjeras iespējas:

Absolventi var strādāt ar pārtikas ražošanu un loģistiku saistītos uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, pētniecības un mācību iestādēs, arī kā eksperti valsts kontroles dienestos un ministrijās.

Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji:

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004.gada:

  • Obligāts centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāts centralizētais eksāmens svešvalodā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa vērtējumu, saskaņā ar MK 29.09.2015 noteikumiem Nr.543;
  • Obligāts centralizētais eksāmens vai atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par centralizēto eksāmenu bioloģijā.

Personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, kā arī personām ar īpašām vajadzībām:

  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens latviešu valodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme vai centralizētais eksāmens svešvalodā;
  • Obligāta atestāta/diploma gada atzīme ķīmijā vai dabas zinībās;
  • Papildus punkti par atestāta/diploma gada atzīmi vai centralizēto eksāmenu bioloģijā.

Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā:

Bez papildus prasībām: Pārtikas higiēna, Zemes ierīcība, Pārtikas zinātne, Uzturzinātne, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas

Studiju programmā tiek apgūti šādi kursi (uzmanību: apgūstamie studiju kursi apakšprogrammās var atsķirties):

Pārējās studiju programmas