Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr.: 63022584
E-pasts: edokuments@llu.lv


Kontakti elektroniskai saziņai


LLU nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, sūtot tos
uz LLU e-pastu: edokuments@llu.lv. LLU pieņem un ļauj nosūtīt elektroniskā pasta ziņojumus, kuru pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nepārsniedz 20 megabaitus (MB). 
vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei"
uz LLU oficiālo elektronisko e-adresi. 
Iesniegumu izskatīšanas un apmeklētāju pieņemšanas kārtība LLU.

foro

 

 

 

Komunikācijas un mārketinga centrs


Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Jelgavas pils, 175. telpa
Tālrunis: 63005718
E-pasts: informacija@llu.lv

Uzņemšanas komisija


Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Jelgavas pils, 180. telpa
Tālrunis: 20227755
E-pasts: ukom@llu.lv

Universitātes arhīvs


Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Jelgavas pils, 95. telpa
Tālrunis: 63005620
E-pasts: arhivs@llu.lv


Rekvizīti


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898

Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konti:
LV29TREL9160030000000 (studiju maksai)
LV76TREL9160031000000 (pārējiem maksas pakalpojumiem, t.sk. akadēmiskiem parādiem norādot maksājuma mērķi fakultāti, kurā ir akadēmiskais parāds un studiju  kursa nosaukumu)
LV26TREL9160032000000 (budžeta līdzekļi)

Banka: AS Swedbank, HABALV22
Norēķinu konts:
LV93HABA0001407057173 (studiju maksai)

Banka: AS Citadele banka, PARXLV22
Norēķinu konts:
LV95PARX0002242990005 (studiju maksai)

Nodibinājums "Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds "JELGAVAS PILS""
Reģ.Nr, 40008056854
Banka: AS SEB banka, UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV68UNLA0050000109722

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ziedojumu konts
Reģ.Nr. 90000041898
Banka: Valsts kase, TRELLV22
Norēķinu konts:
LV85TREL916003C000000