Pārlekt uz galveno saturu

LLU BOVA tīklā

LLU BOVA tīklā

Universitāšu tīkls "BOVA"

LLU, paplašinot starptautisko partneru tīklu, kopā ar Igaunijas Dabaszinātņu universitāti, Lietuvas Veselības Zinātņu universitāti/ Veterināro akadēmiju un Vitautas Dižā universitātes Lauksaimniecības akadēmija (līdz 2019. gadam Aleksandra Stulginska universitāte) 1996. gadā izveidoja Baltijas lauksaimniecības, mežkopības un veterinārmedicīnas augstskolu sadarbības tīklu BOVA (The Baltic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network).

Tīkla augstākās izglītības iestādes galvenokārt sadarbojas stratēģisku attīstības virzienu izstrādē un kopīgu maģistrantūras un doktorantūras studiju programmu izveidē.

BOVA universitāšu tīklam ir liela nozīme ne tikai mācībspēku un studentu zināšanu papildināšanā, bet arī LLU popularizēšanā - LLU kļūst arvien plašāk atpazīstama starptautiskajā vidē, universitāte spēj nodrošināt kvalitatīvas starptautiskās studijas un dod iespēju saviem studentiem un mācībspēkiem apliecināt sevi starptautiskā mērogā.

BOVA aktivitātes LLU veiksmīgi īsteno, cieši sadarbojoties Starptautiskās sadarbības centram un Studiju centram. BOVA attīstība ir cieši saistīta ar Ziemeļvalstu Lauksaimniecības universitāšu sadarbības tīklu NOVA.

Vairāk informācijas par BOVA tīkla piedāvātajiem kursiem, pieteikšanās procedūru, noteikumiem un citu attiecināmu informāciju varat atrast BOVA mājaslapā www.bova-university.org