Pārlekt uz galveno saturu

Noderīgas saites

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
www.llu.lv

Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv

Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra
www.liaa.gov.lv

Zemkopības ministrija
www.zm.gov.lv

Lauku atbalsta dienests

http://www.lad.gov.lv/

Izglītības un zinātnes ministrija
www.izm.gov.lv

Eiropas Biznesa atbalsts tīkls
www.een.lv

Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondiem
www.esfondi.lv

Informācija par inovācijām

http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=3370

http://www.innovation.lv/

Latvijas Republikas Patentu valde

http://www.lrpv.lv/

Valsts augu aizsardzības dienests

http://www.vaad.gov.lv/

Eiropas Patentu iestāde

http:/www.epo.org