Pārlekt uz galveno saturu

Gaļinas Zvaigznes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22

Promocijas darba tēma: "UHT apstrādes ietekme uz bioloģiski aktīvām vielām un antioksidantu aktivitāti apelsīnu un smiltsērkšķu sulās".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja:  Prof., Dr.sc.ing. Daina Kārkliņa.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājaslapā, kā arī angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

 

Pievienots 18/05/2018
Portāla administrators