Pārlekt uz galveno saturu

Kristīnes Vugules promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
Rīgas ielā 22, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Valdekas mācību korpusa zālē

Promocijas darba tēma: "Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē"

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: 
PhD Simon Bell, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras viesprofesors;
Dr. oec Ilze Stokmane, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras docente.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Pievienots 08/10/2019
Portāla administrators