Pārlekt uz galveno saturu

Solvitas Zeipiņas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Lauksaimniecības fakultātes 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā

Solvita Zeipiņa (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-3307)

Promocijas darba tēma: "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti"

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Profesore, vadošā pētniece Dr. biol. Ina Alsiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-2598);
Vadošā pētniece Dr. agr. Līga Lepse (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1346-6152).

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīklā.

Promocijas darba piešķirts DOI (Digital Object Identification).

Īso metadatu aprakstu promocijas darbam var atrast Crossref vietnē - https://search.crossref.org/?q=10.22616%2Flluthesis%2F2021.005&from_ui=yes

Aizstāvēšanu klātienē iespējams apmeklēt, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā.

Pievienots 18/08/2021
Portāla administrators