Pārlekt uz galveno saturu

Nozīmīgākie zinātnes rezultāti

Vērtējot pēdējo gadu zinātnisko rādītājus, jāsecina, ka Sociālā virziena zinātniskais personāls ir ļoti aktīvi un efektīvi strādājis, jo gadu no gada ir palielinājies kopējais publikāciju skaits, t.sk. Thomson Reuter Web of Science vai Scopus datubāzēs iekļauto publikāciju skaits, grāmatu skaits, izstrādātu algoritmu skaits, kā arī zinātnieki ir aktīvi strādājuši pie komunikācijas ar sabiedrību.

Rādītājs 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zinātniskie raksti (indeksēti SCOPUS vai Web of Science datubāzēs) 42 64 83 87 93 43
Zinātniskie raksti anonīmi recenzētos žurnālos vai rakstu krājumos 74 44 34 34 64 82
Monogrāfijas 1 5 2 3 1 3
Grāmatas 2 4 1 4 3 9
Izstrādātie algoritmi, datorprogrammas 0 0 0 0 2 5
Zinātnes komunikācijas aktivitātes 3 8 15 12 21 28