Pārlekt uz galveno saturu

Pētniecības virzieni un mērķi

Sociālo zinātņu virziena zinātniskā darbība ir pakārtota un saskaņota ar LLU Pētniecības programmu, kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un viena no universitātes Attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam daļām. Atbilstoši LLU Pētniecības programmai Sociālo zinātņu virziena īstenošanās ir iesaistīta Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, Izglītības un mājsaimniecības institūts (Tehniskā fakultāte) un Valodu centrs.

Lai sekmīgi īstenotu LLU Pētniecības programmā definētos uzstādījumus, Sociālo zinātņu virziena darbība tiek organizēta četros pētījumu virzienos, kur katram no šiem virzieniem ir savs mērķis:

Pētniecības virziens Mērķi
Bioresursu industriju ilgtspējīgas attīstības ekonomika Identificēt iespējas, šķēršļus un risinājumus ilgtspējīgai bioresursu industriju attīstībai nacionālā līmenī
Teritoriju ilgtspējīgas attīstības iespēju izpēte Identificēt virzītājspēkus, šķēršļus un risinājumus līdzsvarotai teritoriju attīstībai bioresursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanas kontekstā
Ražošanas procesu efektivitāte un uzņēmumu konkurētspēja Identificēt iespējas un risinājumus individuālo uzņēmumu ražošanas procesu efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai, dodot ieguldījumu bioresursu industriju attīstībai reģionālā līmenī
Profesionālā izglītība un karjeras atbalsts sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai Attīstīt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību caur izglītības ekoloģijas koncepciju izpēti, aprobāciju un praktisku ieviešanu

Pētījumi tiek veikti sekojošās sociālo zinātņu (5.grupa) nozarēs: ekonomika un uzņēmējdarbība (5.2.), izglītības zinātnes (5.3.), socioloģija un sociālais darbs (5.4.), sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija (5.7.).