Pārlekt uz galveno saturu

LLU absolvents, ONE Jaunatnes vēstnieks Uldis Šalajevs turpinās cīnīties par galējās nabadzības izskaušanu pasaulē

Attēla autors: No LLU arhīva

Briselē: Atkārtoti uz trešo termiņu jaunieceltais ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs kopā ar pārējiem 49 kolēģiem no 20 dažādam nacionalitātēm tikko vienojās par vairākām šī gada prioritātēm savā darbībā: pirmkārt, aktīvi aicināt pasaules līderus veicināt sieviešu tiesību un spēju attīstīšanu ekonomikā; otrkārt, lūgt Eiropas politiķus palielināt finansējumu attīstības sadarbībā nākošajā daudzgadu finanšu shēmā pēc 2020. gada.

"Mērķtiecīgi, sistemātiski un efektīvi investējot nepieciešamos resursus mazāk attīstītajos reģionos pasaulē, mēs faktiski uzlabojam ne tikai šo cilvēku dzīves līmeni, bet arī radām labākus dzīves apstākļus apkārtējiem pasaulē. Attīstība un drošība ir savstarpēji saistīti koncepti, līdz ar to spēcīga attīstības un iekļaujošas izaugsmes veicināšana ir viens no efektīvākajiem veidiem ilgtspējīga miera un drošības veicināšana reģionos," uzskata ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

ONE starptautiskās organizācijas aktivitātes, sadarbībā ar citām organizācijām, ir uzlabojušas dzīves  apstākļus pasaulē. Nabadzības līmenis pasaulē pēdējos gados ir samazinājies. Piemēram, laikā no 2000. līdz 2013. gadam tika papildus 60 miljoniem bērniem Subsahāras Āfrikā dota iespēja apmeklēt pamatskolu. Kopš 1999. gada bērnu mirstības skaits ir samazinājies par 2.65 miljoniem jeb katru dienu ir glābtas 7256 bērnu dzīvības dienas. Mirstības līmenis malārijas dēļ ir samazinājies par 60% kopš 2000. gada. Kopš epidēmijas sākuma vairāk nekā 70 miljoni cilvēku ir inficēti ar HIV vīrusu un ap 35 miljoni indivīdi ir miruši no HIV (PVO dati), tomēr pašreiz vairāk nekā 21 miljoniem tās iedzīvotājiem ir piekļuve HIV/AIDS medikamentiem, lai gan 2000. gadā tas bija iespējams vien tikai ap 700 000 indivīdiem.

Starptautiskā, nevalstiskā jauniešu organizācija ONE, kuru biedru skaits pārsniedz 9 miljonus iedzīvotājus pasaulē, atkārtoti uz trešo termiņu iecēla Uldi Šalajevu (35) par ONE Jaunatnes vēstnieku Beļģijā (angliski – ONE Youth Ambassador in Belgium in 2018), lai ciešā sadarbībā ar starptautiskajiem sadarbības partneriem, t.sk. ar Eiropas Parlamenta deputātiem un ES likumdevējiem: cīnītos pret badu, pārtikas trūkumu un nepietiekamu uzturu cilvēkiem pasaulē, pastiprinātu pasākumus finanšu darījumu pārredzamībā jo īpaši  nabadzības apkarošanas programmās, kā arī mazinātu HIV/AIDS epidēmijas pieaugošo izplatīšanos pasaulē, bet jo īpaši Āfrikā. Jaunieceltā vēstnieka Ulda Šalajeva darbības termiņš ir viens gads un par brīvprātīgā darba aktivitātēm starptautiskajā arēnā nesaņem atalgojumu.

Mecenāts Uldis Šalajevs (35), Vidzemnieks no Madonas novada, 2007. gādā ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā, kā arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005. gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē. Studiju nodrošināšanai, U. Šalajevam nodibinājums "Vītolu fonds" piešķīra a/s "Māras banka" un  a/s "Sampo banka" (pašreiz - Danske Bank) 2004.-2006. gadā stipendijas, savukārt 2006./2007. studiju gadā – viņš ieguva prestižo LLU Senāta stipendiju. Kopš 2009. gada U.Šalajevs dzīvo un strādā Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.

Šogad ONE iecēla 315 ONE Jaunatnes vēstniekus, kuri savā brīvajā laikā brīvprātīgi darbosies Beļģijā (50), Francijā (50), Itālijā (40), Īrijā (25), Lielbritānijā (50), Nīderlandē (40) un Vācijā (60).

Papildus informācija:

Foto no personīgā arhīva: Pirmajā rindā no labās puses ONE Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs.

One logo

Pievienots 12/03/2018