Pārlekt uz galveno saturu

ESAF plāno programmas “Agri-Food Business Management” attīstību

25. - 26. septembrī LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) dekāne Andra Zvirbule un prodekāne Dina Popluga piedalījās starptautiskā diskusijā par Baltijas valstu universitāšu kopīgās maģistra programmas “Agri-Food Business Managment” darbības stratēģiju. Maģistra programmu ESAF kopīgi ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem izveidoja iepriekšējā studiju gadā un šobrīd tiek risināti tās popularizēšanas jautājumi.

Tikšanās dalībnieki no LLU, Tartu Dzīvības zinātņu universitātes un Aleksandra Stulginska universitātes, kas ir kopīgās maģistra studiju programmas izveidotāji, dalījās pieredzē par studentu piesaistes iespējām un sadarbību ar nozari programmas īstenošanas aspektos. Tāpat pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem - Halmstades universitāti no Zviedrijas.

“Turpinot Zviedrijas institūta Farmnet projekta aktivitātes, domājot par turpmākām sadarbības iespējām studiju programmas īstenošanā, kā arī izzinot lauksaimniecības un pārtikas ražošanas vēlmes un vajadzības, tikšanās laikā viesojāmies Lietuvas Lauksaimniecības kamerā, kur iepazināmies ar nozares aktualitātēm un problemātiku. Informējām Lietuvas nozares pārstāvjus par starptautiskās programmas iespējām un vienojāmies par HORIZONT 2020 programmas projektu īstenošanu ar Lietuvas Lauksaimniecības kameru,” stāsta ESAF dekāne A. Zvirbule.

Viņa skaidro, ka izveidotā triju Baltijas universitāšu maģistra programma ir aktuāla un nozīmīga visas Baltijas reģiona augsta līmeņa vadītāju sagatavošanā lauksaimniecības un pārtikas nozarēs. Šādu viedokli paudušas Lietuvas nozaru asociācijas, uzsverot, ka tā ir ļoti noderīga nozares darbinieku pārkvalifikācijai un arī kompetenču paaugstināšanai.  

Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programma “Agri-Food Business Managment” tiek īstenota angļu valodā. Studiju procesa norisi katrā semestrī vada kāda no trijām universitātēm Tartu, Kauņā vai Jelgavā. Programmas mērķis ir nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas un praktiskās kompetences lauksaimniecības un pārtikas jomās un uzņēmējdarbībā, veicināt līderības prasmes un kritisko domāšanu, lai sagatavotu studentus starptautiskai karjerai vadošajos lauksaimniecības un pārtikas nozares uzņēmumos un organizācijās. Studiju procesā paredzēts izmantot Baltijas valstu lauksaimniecības un pārtikas nozaru labās prakses piemērus.

Par studiju iespējām programmā lūgums sazināties ar programmas direktori Zani Vītoliņu (e-pasts: zane.vitolina@llu.lv).

Pievienots 27/09/2018