Pārlekt uz galveno saturu

Azemitologa Lielās balvas izcīņa: no vēlēšanu solījumiem līdz akmens laikmeta cilšu dejām

1. oktobris LLU Jelgavas pils pagalmā jau 51. reizi tika aizvadīts universitātes senākās tradīcijas – Azemitologa svētku – zīmē. Pirmkursnieku draudzības cīņa un savu fakultāšu goda aizstāvēšana šogad izvērtās lielākiem un mazākiem pārsteigumiem pilna, jo pirmo reizi svētku vēsturē Azemitologa Lielā balva aizceļoja pie Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes jaunajiem studentiem. Savukārt Mazo balvu jau otro gadu pēc kārtas savā īpašumā noturēja Meža fakultātes studenti.

Lai vai kādi pārsteigumi katru gadu atklājas Azemitologa balvu sadalē, nemainīga vērtība ir svētku norises protokols, kas kā vienmēr aizsākās ar visu fakultāšu pirmkursnieku ienākšanu Jelgavas pils pagalmā, kuri līdzi veda, nesa, ripināja vai kā savādāk pārvietoja savus fakultāšu dekānus. Turklāt jo tas notika skaļāk un iespaidīgāk, jo lielākas simpātijas viņi ieguva no skatītājiem un svētku žūrijas.

Kad visi svētku dalībnieki bija ieņēmuši savas vietas, zirgu pajūgā ieradās arī zinību vīrs Azemitologs, kurš, kā saprotams, ieradās ar nelielu nokavēšanos, lai visi viņu pamanītu, un lepni nosolījās, ka 51 gads nav iemesls, lai dotos pensijā, un bija gatavs vērot fakultāšu studentu sagatavotos mājasdarbus, kuru vadmotīvs šogad bija „Mēs esam ceļā!”

Ceļamaizi jaunajiem studentiem viņu atbildīgajā studiju un arī Azemitologa svētku startā deva LLU rektore Irina Pilvere: „Pirmkursnieki, jūs esat ceļā uz savu augstākās izglītības diplomu un specialitāti, savukārt mēs, mācībspēki, esam gatavi jums šajā ceļā palīdzēt. Azemitologā jūs demonstrējat idejas un spēju sastrādāties komandā, kas palīdzēs studiju laikā.”

„Ar Azemitologu viss jūsu studiju dzīvē tikai sākas – gan priecīgi brīži, gan skumjāki. Tāpat kā sava fakultātes dekāna kabinetā jūs varat nokļūt gan savu labo darbu, gan nedarbu dēļ,” studiju laika iespējamos attīstības ceļus ar humora pieskaņu ieskicēja dekānu „virsvadītājs” Ilmārs Dukulis. Tieši viņa vadītās Tehniskās fakultātes (TF) pirmkursnieki tradicionāli ir nopietnākie Lielās balvas pretendenti, taču šogad fakultāšu cīņas izvērtās iepriekš neprognozētā virzienā.

Lai gan to nevarētu teikt par Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) dekāni Andru Zvirbuli  – vai nu sievišķīgā intuīcija, vai ticība augstākiem spēkiem viņas prognozes par uzvarētājiem padarīja nekļūdīgas. Ne velti visu pasākuma laiku viņas galvu rotāja karalienes kronis. „Ja studenti ir strādājuši jau no augusta un pat radījuši fakultātes himnu, to nevar nenovērtēt!” tā vēl pirms Azemitologa Lielās balvas iegūšanas teica ESAF dekāne.

Tā pagājušā gada uzvarētāju -mehu - būvētajam milzīgajam auto, kurā bez aizsargbrillēm iesēsties nedrīkstēja neviens un TF prodekāne Zane Beitere-Šeļegovska pat tika nodrošināta ar motocikla aizsargķiveri, pāri aizbrāzās ESAF organizētā priekšvēlēšanu solījumu kampaņa un Meža fakultātes (MF) nopietnā cīņa ar uguni Stiklu purvā, iegūstot Azemitologa galvenās balvas. Jāsaka gan, ka MF ļoti palīdzēja mednieka un dekāna Linarda Siseņa vēl nopietnākā sejas izteiksme, jo lāča ķepu apdedzināšana patiesi nav iemesls priekam.

Pēc šo mājasdarbu atrādīšanas cerību citiem vairs nebija. Nelīdzēja pat Lauksaimniecības fakultātes (LF) dekānes Zintas Gailes „iejāšana” Jelgavas pils pagalmā uz milzīgas cūkas un lauksaimniecības studentu centieni pārvērst Jelgavas pils pagalmu par kartupeļu talku no dziļiem, iespējams, Latgales, laukiem. ESAF un MF studentu radošumam Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (PTF) un Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) stājās pretī ar īstenām cilšu dejām, taču arī viņiem neizdevās pieburt augstāko spēku labvēlību. Iespējams, viņiem dejās vajadzēja ieraut savus cilšu vadoņus – dekānus Mārtiņu Šabovicu un Ilmāru Dūrīti -, kas gan netika darīts. Vides un būvzinātņu fakultātes studenti cerēja uz LIF zēna un savas galvenās padomdevējas Daigucīša palīdzību, bet arī viņiem ar uzvaras „būvniecību” nesekmējās kā gribētos.

Informācijas tehnoloģijas fakultātes (ITF) studenti mērojās ar ESAF studentiem vienlīdzīgā cīņā: priekšvēlēšanu kampaņa pret priekšvēlēšanu kampaņu. Taču viņu pasakainie solījumi un dekāna Gata Vītola žilbinošais Holivudas smaids izskatījās pārāk neticami, lai pārliecinātu Azemitologa žūriju.

Lai kā veicās ar uzdevumu izpildi, noslēgumā visu fakultāšu studenti zvērēja Azemitologam būt uzticīgiem draudzības vērtībām un solījās cienīt LLU. Turklāt bez balvām nepalika neviens, jo visi fakultāšu dekāni un LLU mācību un pētījumu saimniecība „Vecauce” studentiem bija sarūpējuši cienastus, un tika pasniegtas dažādas speciālās balvas. Latvijas Jauno Zemnieku kluba balva aizceļoja pie TF studentiem, Lielo pilsētu asociācijas simpātiju balva nonāca ESAF īpašumā, LLU Studējošo pašpārvaldes balvu ieguva PTF, bet rektores Irinas Pilveres balva nonāca ITF studentu rokās un Azemitologa speciālā balva – LF.

Papildus sportiskākos un veiklākos sveica arī studentu korporācijas un LLU Sporta centrs. Studentu korporāciju ceļojošā balva nonāca MF, bet veicināšanas balva – TF. Savukārt sporta aktivitāšu kopvērtējumā septembra mēnesī labākie bija: dāmu konkurencē 1. vieta VBF pirmkursniecēm, 2. ESAF studentēm, bet 3. vieta PTF studentēm; vīru konkurencē 1. vieta MF studentiem, 2. vieta VBF studentiem un 3. vieta ESAF pirmkursniekiem.

Azemitologa svētki kopš 1968. gada rudens apliecina piederību, mīlestību un uzticību vietai, cilvēkiem un tradīcijām – kopā radītām, veidotām un koptām. Ik gadu LLU visu specialitāšu simbols – zinību vīrs Azemitologs - sveic universitātes 1. kursa studentus, ieskaitot tos lielajā studentu saimē. Azemitologa svētki ir mūsu Alma Mater piederības, patriotisma, draudzības, lepnuma un prieka svētki.

Visas fotogrāfijas pieejamas šeit.

Pievienots 02/10/2018