Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēts promocijas darbs par Latvijas ceļu ainavām lietotāju uztverē

Attēla autors: No LLU arhīva

21. oktobrī LLU Vides un būvzinātņu fakultātē (VBF) promocijas darbu "Latvijas ceļu ainavas lietotāju uztverē" aizstāvēja Kristīne Vugule un ieguva arhitektūras doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba mērķis ir sniegt labāku izpratni par ceļa ainavas telpisko uztveri, kas ietekmē ainavu plānošanu un pārvaldību Latvijā.

"Ceļu infrastruktūras un autotransporta attīstība joprojām pieaug. Ceļojot darba vajadzībām un atpūtai, mēs daudzas ainavas vērojam no autoceļiem, un ceļu ainavas ietekmē mūsu iespaidus par apkārtni. Autoceļi kalpo kā transporta koridori, nodrošinot pieeju dažādām teritorijām un ainavai. Ceļa ainava ietekmē tādus būtiskus aspektus saistībā ar autoceļiem un transporta infrastruktūru, kā vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāte, satiksmes drošība un tūrisma attīstība," atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika analizētas teorētiskās pieejas, kritēriji un metodes ceļa ainavas uztverē, vērtēšanā un plānošanā, izpētīti ceļa ainavas attīstības posmi un tiem raksturīgie ainavas elementi Latvijā, izpētīta normatīvo dokumentu ietekme uz ceļa ainavu, noteikti ceļa ainavas elementi un iezīmes, kas visvairāk ietekmē autoceļu lietotāju uztveri un pieredzi, savukārt noslēgumā tika noteiktas ceļa ainavas optimālās telpiskās pazīmes, lai brauciens veidotos salasāms.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: 
PhD Simon Bell, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras viesprofesors;
Dr. oec Ilze Stokmane, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras docente.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Pievienots 22/10/2019