Pārlekt uz galveno saturu

Par smoltifikācijas izpēti taimiņiem iegūst doktora grādu

Attēla autors: No LLU arhīva

28. februārī LLU Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu "Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.)" aizstāvēja Ilze Rutkovska un ieguva veterinārmedicīnas doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba mērķis ir noteikt audzēto vienu gadu vecu taimiņu smoltifikācijas rādītājus, parazītu invāziju ietekmi uz smoltifikācijas procesu un izstrādāt ieteikumus taimiņu izlaišanai zivju resursu atražošanas plāna īstenošanai.

"Lai sasniegtu pēc iespējas augstāku taimiņu resursu atražošanas efektivitāti, ir svarīgi, lai pēc izlaišanas upēs izdzīvotu un briedumu sasniegtu pēc iespējas vairāk audzēto taimiņu. Taimiņu izdzīvošanas spēja pēc izlaišanas ir atkarīga no daudziem faktoriem, bet kā galvenais faktors ir jāmin taimiņa attīstības pakāpe. Izlaižot taimiņu kāpurus, jārēķinās, ka izdzīvos tikai maza daļa no visiem izlaistajiem taimiņiem. Attiecīgi, jo attīstītāka zivs būs izlaišanas brīdī, jo lielāka iespēja, ka tā izdzīvos un atražošanas mērķis tiks sasniegts. Visaugstāko atražošanas efektivitāti var sasniegt dabīgajos ūdeņos izlaižot taimiņu smoltus," promocijas darbā atklāj jaunā zinātniece.

Promocijas darbā tika noteiktas taimiņu morfoloģiskās izmaiņas pirmajā dzīves gadā, atkarībā no audzēšanas biotehnoloģijas, noteikta asins morfoloģiskā un bioķīmiskā rādītāju dinamika pēdējos mēnešos pirms taimiņu ielaišanas dabiskos ūdeņos, novērtētas taimiņu hipoosmoregulācijas spējas pirmssmoltifikācijas un smoltifikācijas laikā, noteikta parazītu klātbūtne un ietekme uz smoltifikācijas rādītājiem, savukārt noslēgumā tika izstrādāti ieteikumi taimiņu mazuļu izlaišanai zivju resursu atražošanas plāna īstenošanai.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. med.vet. Ruta Medne.

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē. 

Pievienots 05/03/2020