Pārlekt uz galveno saturu

Studentu organizācijas

Korporācija

Korporācija ir mūža organizācija, kas veido nesaraujamas, bet ilgstoši noderīgas saites tālākai dzīvei. Latvijas Lauksaimniecības universitāte var lepoties ar divām, izteikti studentiskām korporācijām, kurapvienojas tikai studējošie puiši - Ventonia un Fraternitas Imantica.

Korporācijas ir slēgtas, apolitiskas, akadēmiskas organizācijas, kuras reģistrētas pie attiecīgo pilsētu universitātēm. Tajās nevar iestāties, jo studenti tiek uzņemti, par tiem balsojot korporācijas biedriem.

Katru semestri tiek rīkoti viesu vakari, kuru gaitā tiem, kas domā iesaistīties korporācijā, ir iespējams tuvāk iepazīties ar tās darbību. Korporācijās iesaistījušies arī sabiedrībā zināmas personības, piemēram, LLU bijušais rektors Juris Skujāns, kurš jau kopš 1991. gada ir korporācijas Fraternitas Imantica filistrs.

Korporāciju mērķis ir audzināt savus biedrus pēc dziļi izkoptām un gadiem spodrinātām tradīcijām. Jaunos biedrus iemāca uzvesties sabiedrībā, paust savu viedokli un to pamatot, nebaidīties no dzīves grūtībām un meklēt risinājumus ikkatrai dzīves problēmai. Korporācijās māca aizstāvēt savu godu paukojoties ar rapieriem, audzina īsteni studentiskā garā - dziedot sabiedrībā atzītas un populāras dziesmas.

Plašajā korporāciju klāstā, kas Latvijā ir ne mazums, izvēloties īsto korporāciju jāņem vērā tās devīzes un mērķi. Tomēr nav būtiski, kurā korporācijā tu esi. Tas, ka tu esi korporants tevi jau padara par īpašu.

Studentu korporācija "Šalkone" ir nevalstiska organizācija, kas sevī ietver Meža fakultātē studējošos studentus un tās absolventus, kuri kādreiz ir darbojušies organizācijā. Organizācijas mērķis ir dot iespēju studentiem aktīvi sevi izpaust un pilnveidot sevi ārpus oficiālajiem universitātes pasākumiem gan tajos piedaloties, gan arī tos organizējot.

Latvijas Kristīgā studentu brālība (LKSB) ir studentu organizācija, kas Latvijā reģistrēta kā biedrība, kurai piešķirts sabiedriskā statusa labums. Septiņās Latvijas pilsētās ir studentu grupas, kas parasti ir studentu vadītas. LKSB darbojas jau 25 gadus.

Vārds brālība (angliski – fellowship) atspoguļo organizācijas būtību un vērtības daudz pilnīgāk kā citi iespējamie nosaukumi. Viens no sinonīmiem vārda “brālība” ir draudzības – tas ļoti lielā mērā atspoguļo attiecības, kas valda organizācijā. Brālības nozīme – kopība, draudzība, sirsnība un vienotība.