Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kurss "Sports"

Studenti sporto

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) pilna laika pamatstudiju 1. un 2. kursa studentiem studiju kursa "Sports” (3 KP) nodarbības ir obligātas. Uzsākot studijas LLU, pirmā kursa studenti ievadlekcijā tiek informēti par studiju kursa saturu.

Pēc ievadlekcijas nākošajās nodarbībās notiek vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaude: 60 metru skrējiens, pievilkšanās pie stieņa, 1000 metru skrējiens (studentiem), vēdera prese, 500 metru skrējiens (studentēm),  peldētprasmju pārbaude. Nākamajā nodarbībā notiek dienas grupu dalīšana izvēlētajos sporta veidos. LLU Sporta centrs piedāvā izvēlēties sekojošus sporta veidus: basketbols, volejbols, aerobika, atlētiskā vingrošana, peldēšana, vispārējā fiziskā sagatavotība un ārstnieciskā vingrošana. Pirms vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaudes studentiem obligāti LLU Sporta centra par fakultāti atbildīgajam mācībuspēkam jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli.

No sporta nodarbībām atbrīvotajiem studentiem obligāta prasība ieskaites saņemšanā par katru semestri ir savlaicīga ģimenes ārsta izsniegtas izziņas iesniegšana Sporta centrā, pētnieciskā darba izstrāde un tā prezentācija.

Pirmā kursa studentiem, kuri ir nodarbojušies ar sportu sporta skolās, tiek piedāvāts turpināt trenēties un tikt uzaicinātiem LLU izlašu komandās.

LLU sporta veidu izlases