Pārlekt uz galveno saturu
« Atpakaļ pie saraksta

Ekonomika

Valsts finansēto vietu skaits 50
Studiju līmenis akadēmiskā maģistra studiju programma
Studiju veids un ilgums
  • Pilna laika studijas: 2 gadi (4 semestri) - € 800 semestrī
Akreditēta

Akreditēta līdz: 2020-12-31

Izglītības klasifikācijas kods 45310
Iegūstamais grāds un/vai kvalifikācija Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā (Mg. oec.)
Studiju programmas mērķis

Balstoties uz studiju un pētniecības integrāciju un starpdisciplinārās dominantes akcentēšanu, kas pamatojas uz bioresursu ekonomiku un teritoriju ilgtspējīgas attīstības jautājumu padziļinātu un izvērstu izpēti, sagatavot konkurētspējīgus ekonomikas speciālistus darbam daudzveidīgos tautsaimniecības sektoros, kā arī darbam zinātnē, izglītībā un valsts pārvaldē vietējā un globālā darba tirgus ietvaros.

Specializācijas virzieni: bizness un loģistika, finanšu menedžments un grāmatvedība, ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings.

 

Studiju programmas "Ekonomika" studiju plāns pilna laika studijām 2019./2020. studiju gadā.

Iepriekšējā izglītība
  • bakalaura grāds ekonomikas studiju virzienā;
  • bakalaura grāds atšķirīgā studiju virzienā;
  • augstākā profesionālā izglītība studiju programmā, kura dod tiesības turpināt studijas maģistrantūrā;
  • augstākā izglītība jebkurā nozarē līdz 1995.gadam.
LLU pamatstudiju programmas, kuru absolventi var studēt šajā studiju programmā Bez papildprasībām: Ainavu arhitektūra un plānošana, Būvniecība, Datorvadība un datorzinātne, Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, Ekonomika, Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta), Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai, Kokapstrāde, Komercdarbība un uzņēmuma vadība, Lauksaimniecība, Lauksaimniecības inženierzinātne, Lietišķā enerģētika, Mājas vide izglītībā (Pieteikšanās 2019./2020. studiju gadam netiks realizēta), Mašīnu projektēšana un ražošana, Mežinženieris, Mežzinātne, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Pārtikas kvalitāte un inovācijas, Pārtikas produktu tehnoloģija, Veterinārmedicīna, Vide un ūdenssaimniecība, Zemes ierīcība un mērniecība
Kontaktinformācija

Profesore, Dr.oec., Modrīte Pelše, tālrunis 29483220, 63021041, e-pasts: modrite.pelse@llu.lv

Apgūstamie studiju kursi