Pārlekt uz galveno saturu

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļa

SADARBĪBA. INOVĀCIJAS. ATTĪSTĪBA.

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas  mērķis:

Veicināt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību, intelektuāla īpašuma aizsardzību un pētniecības rezultātu komercializāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU). Sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci LLU.

LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas pakalpojumi:

TEPEC

 

Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus un sadarbību šādās jomas:

  • Lauksaimniecība un agrobiotehnoloģijas
  • Pārtikas tehnoloģija, kvalitāte un drošība
  • Mežsaimniecība un kokrūpniecības tehnoloģija
  • Būvzinātne, hidroinženierzinātne, vides zinātne un ainavu arhitektūra
  • Lauksaimniecības tehnikas un autotransporta racionāla izmantošana
  • Atjaunojama enerģētika: saules enerģijas izmantošana, alternatīvas degvielas, dažādu biomasu kaltēšanas tehnoloģijas, biomasu sagatavošana izmantošanai kurtuves
  • Modernas lopkopības tehnoloģijas
  • Veterinārmedicīna un biotehnoloģija
  • Informāciju tehnoloģijas (bioloģisko sistēmu modelēšana)
  • Ilgtspējīga reģionāla attīstība.