Pārlekt uz galveno saturu

Ainavu labiekārtošanas projekti un teritoriju attīstības vīzijas pašvaldībām

Ainavu labiekārtošanas projekti un teritoriju attīstības vīzijas pašvaldībām

PRODUKTS

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) ainavu arhitektūras un plānošanas studenti kopā ar mācībspēkiem jau vairākus gadus kursa projektu un diplomprojektu ietvaros izstrādā teritoriju ainavas attīstības, kā arī labiekārtošanas projektus Latvijas pašvaldībām.

IDEJA

Profesionālu ainavu arhitektūras pasniedzēju vadībā, studentu izstrādātie priekšlikumi teritoriju attīstībai, ļauj pašvaldībām saskatīt ainavā jaunas iespējas un attīstības potenciālu. Tā ir veiksmes atslēga, strādājot pie teritoriju sakopšanas, un tāpēc pašvaldības izvēlas topošo ainavu arhitektu piedāvātos risinājumus, kas ir drosmīgs un mūsdienīgs skatījums uz ainavas turpmāko attīstību.

SADARBĪBA

Pēdējos gados izveidojusies veiksmīga sadarbība, strādājot pie kopīgiem ainavas attīstības projektiem ar Rīgas, Jelgavas, Jēkabpils, Ventspils, Bauskas, Dobeles, Rūjienas, Limbažu, Daugavpils, Liepājas, Siguldas un citam pašvaldībām.

Izstrādātos projektus pašvaldības izmanto par pamatu tehnisko projektu izstrādei vai finansējuma piesaistei, vai arī kā konceptuālu vīziju pašvaldības turpmākai attīstībai.

REZULTĀTS

Sadarbojoties ar Rīgas, Ventspils un Jēkabpils pašvaldībām, 2014. gada ir tapuši attīstības projekti Aldara parkam Rīgā, Strūves parkam un Oskara Kalpaka laukumam Jēkabpilī, Zviedru valnim, Reņķa parkam un Tilta parkam Ventspilī. Sadarbības ietvaros, pašvaldības pārstāvji sniedza ieskatu gan attīstāmo teritoriju vēsturē, gan esošajā izmantošanā. Savukārt LLU studenti veica teritoriju padziļinātu izpēti un analīzi, izstrādāja attīstības priekšlikumus un prezentēja tos pašvaldību pārstāvjiem. Teritoriju ainavas labiekārtošanas plāni ietvēra gan teritorijas risinājumu kopumā, gan izmantoto augu, materiālu un elementu specifikācijas, gan griezumus, notinumus, vizualizācijas un īsfilmas.