Pārlekt uz galveno saturu

Amatpersonu atalgojumi

Atalgojums

Valsts vai pašvaldības institūcija publisko savā mājaslapā internetā informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi).

Latvijas Lauksaimniecības universitātes darba samaksa noteikšanas kritēriji apskatāmi pielikumā.