Pārlekt uz galveno saturu

Amatpersonu atalgojumi

Atalgojums

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.06.2010. grozījumiem, iestādes amatpersonām izmaksātā atalgojuma apmērs katru mēnesi publicējams iestādes mājas lapā internetā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātā atalgojuma summu.

Valsts vai pašvaldības institūcija publisko savā mājaslapā internetā informāciju par attiecīgās institūcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (amati, kuros veicamajiem pienākumiem ir līdzīga atbildība un sarežģītība un kuriem atbilstoši pamatfunkcijai ir līdzīgi darba uzdevumi un pamatpienākumi).

Latvijas Lauksaimniecības universitātes darba samaksa noteikšanas kritēriji un amatpersonu mēnešalgas apmēri apskatāmi pielikumos.