Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Ilgtspējīga augsnes apsaimniekošana augsnes bioloģiskās daudzveidības paaugstināšanai un vides, ekonomiskās un sociālās labklājības palielināšanai (SOILGUARD) (HOR10) 2021 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Individuālie mobilitātes budžeti kā sociālais un ētiskais pamats oglekļa emisiju samazināšanai (MyFairShare) (ZV91) 2021 2024 ERA-NET (European Research Area Network)
ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Stratēģijas izstrāde noturīgas un multifunkcionālas piena nozares attīstībai Latvijā 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
L310 2021 2021 Līgumpētījumi ar komersantiem
Augļu un dārzeņu nozares ražotāju organizāciju ilgtspējas, ražošanas efektivitātes un tirgus varas stiprināšanas (2013.-2018. gads) izpēte 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Viedā skola restaurācijā un būvniecībā (Smart School in restoration and construction industry) (ERASP13) 2021 2023 Erasmus +
Kultūraugu genofonda saglabāšana 2021. gadā 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augļaugu selekcijas materiāla novērtēšana integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Par Iecavas pils pamatu identificēšanu (K84) 2021 2021 Līgumpētījumi ar valsts budžeta iestādēm
Atbalsta maksājumu analīze 2023.-2027. gadiem (L305) 2021 2021 Līgumpētījumi ar komersantiem
Mikroaļģu izcelsmes augu augšanas stimulatora un antimikrobiālā līdzekļa prototipa izstrāde un testēšana rudens avenēm 2021 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Indikators augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ilgtspējas novērtēšanai 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
LLU pāreja uz jauno doktorantūras finansēšanas modeli (ES32) 2021 2023 Eiropas Sociālais fonds
Kultūraugu genofonda saglabāšanas un šķirnes identitātes pārbaudes programma 2021.gadā (S410) 2021 2021 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit