Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 2020 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras - kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā 2020 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2020. gadā. Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai, tostarp marmorizētas gaļas ieguvei 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Latvijas lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu un amonjaka emisijas, kā arī CO2 piesaistes (aramzemēs un zālājos) robežsamazinājuma izmaksu līkņu (MACC) pielāgošana izmantošanai lauksaimniecības, vides un klimata politikas veidošanā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit