Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem 2020 2022 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentāla izstrāde 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā (Sustainable Integration of Novel Solutions into Cultural Heritage Sites/ NovelForHeritage) (INT14) 2020 2022 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma
Grafēna un tērauda īsšķiedru ietekmes analīze uz liektu dzelzsbetona konstrukciju stingumu 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Sadarbības modeļi ilgtspējīgai gastronomiskā tūrisma attīstībai lauku reģionos 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mediācijas modeļu izmantošanas un mediatoru tālākizglītības metodikas izvērtēšana 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Viedtālruņa izmantošana bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai augu eļļās 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Biotehnoloģiskie risinājumi miežu ierauga izstrādei ar samazinātu glutēna daudzumu 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Līmēto konstrukciju kokmateriālu risinājumi modelēšanai ražošanas apstākļos 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Kūpinātu zivju kvalitāti noteicošie faktori 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Baltijas valstu piena nozares izvērtējums un tālākās attīstības prognozēšana 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Diedzēto ēdamo sēklu un graudu kvalitātes izvērtējums dažādu tehnoloģisko procesu ietekmē un uzglabāšanās laikā 2020 2022 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Iepakojuma materiāla izstrāde. Vaučers Nr. VP-V-2020/20 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit