Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
S445 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā (S444) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Selekcijas materiāla novērtēšana 2023. gadā (S443) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana (S442) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (S441) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ilgtspējīga augu aizsardzības sistēma - pašreizējās situācijas analīze, izaicinājumi un nākotnes risinājumi (S440) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Kāpostu cekulkodes Plutella xylostella un citu krustziežu dārzeņu kaitēkļu fenoloģijas pētījumi (S439) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā (S438) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
ERA-NET ForestValue pētījuma "Seeing trees and forests for the future: assessment of trade-offs and potentials to breed and manage forests to meet sustainability goals (Assess4EST)" (Koki un meži nākotnē: meža selekcijas un mežkopības kompromisu un ... 2022 2022 Meža attīstības fonds
Potenciāli bioloģiski vērtīgo meža teritoriju vēsturiskās analīzes metodikas aprobācija, atlases atvērto datu un algoritmu bibliotēkas sagatavošana un publicēšana 2022 2022 Meža attīstības fonds
Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringa komponentes pilnveide nacionālajā meža monitoringā 2022 2022 Meža attīstības fonds
Latvijas meža ekosistēmas ilgtermiņa izmaiņas dažādos mežsaimniecības scenārijos 2022 2022 Meža attīstības fonds
Klimata scenāriju sociālekonomiskās ietekmes aprēķini 2022 2022 Meža attīstības fonds
Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās (ES34) 2022 2023 Eiropas Sociālais fonds
Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit