Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
S445 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa programmā (S444) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Selekcijas materiāla novērtēšana 2023. gadā (S443) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana (S442) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augu aizsardzības jomā identificēto prioritāro virzienu padziļināta izpēte, veicinot labāku izpratni par drošu un atbildīgu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (S441) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ilgtspējīga augu aizsardzības sistēma - pašreizējās situācijas analīze, izaicinājumi un nākotnes risinājumi (S440) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Kāpostu cekulkodes Plutella xylostella un citu krustziežu dārzeņu kaitēkļu fenoloģijas pētījumi (S439) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lēmuma atbalsta sistēmas izmantošana un pilnveide kaitīgo organismu ierobežošanai integrētajā augļkopībā (S438) 2023 2023 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei augstskolu stratēģiskās specializācijas jomās (ES34) 2022 2023 Eiropas Sociālais fonds
Jaunu mikrobioloģisko preparātu izstrāde un pārbaude kultūraugu ražības paaugstināšanai 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
“Establishing relationships between different methods of vegetable cultivation, agrophydical parameters of the soil and the productivity in diffrent agrocenozes” 2022 2023 ERA-NET (European Research Area Network)
Buļļu spermas dzimum- šķirošana izmantojot inovatīvu tehnoloģiju 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Inovatīvs, mikroorganismus saturošs organiskais mēslošanas līdzeklis 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Lietu Interneta sistēma nosacīti patogēno baktēriju diagnostikai, antibiotiku lietošanas uzraudzībai un ierobežošanai 2022 2024 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Kooperatīvu atbalsta fonds 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit