Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Cirkulāru bioloģiskas izcelsmes risinājumu integrācijas veicināšana Eiropas lauku teritorijās (BioRural) (HOR13) 2022 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Pieeja slāpekļa un fosfora slodzes samazināšanai drošās ekoloģiskās robežās ziemeļvalstu un Baltijas reģionā (NORDBALT-ECOSAFE) (HOR12) 2022 2025 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Pākšaugu izmantošanas potenciāls alternatīvu piena produktu ražošanai 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāro kontroli. 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Labākās prakses un inovācijas ilgtspējīgai biškopībai (B-THENET ) (HOR11) 2022 2026 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Bioloģiskās lauksaimniecības principiem atbilstoši smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģiskie risinājumi, ņemot vērā trīs galvenos aspektus: smiltsērkšķu raibspārnmušas Rhagoletis batava ierobežošana, mēslošana un laistīšana smiltsērkšķu komercstādījumos 2022 2025 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauku saimniecību ekonomiskā analīze 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai (S437) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai 2022 2024 Valsts pētījumu programma
Novatoriskas pieejas izstrāde, lai identificētu bioloģiskos noteicošos faktorus, kas saistīti ar dzīvnieku barības efektivitātes atšķirībām aitkopībā 2022 2022 Latvijas Zinātņu padomes granti
Izstrādāt jaunu siera ražošanas tehnoloģiju, samazinot sāls saturu sierā un atrodot veiksmīgāko biodegradējamo materiālu siera kvalitātei un saglabāšanai realizācijai 2022 2023 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Ainavu apsekojumi (G15) 2022 2023 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Bioloģiski aktīvo savienojumu izpēte miežu pilngraudu maizē (G14) 2022 2023 Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit