Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Gaisa piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšanu un sagatavošanu no lauksaimniecības sektora par 2019. gadu 2020 2020 Līgumpētījumi ar valsts budžeta iestādēm
Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā 2020 2022 Latvijas Zinātņu padomes granti
Botrytis spp., nozīmīga pākšaugu slimību ierosinātāja, patogenitāte un diversitāte 2020 2022 Latvijas Zinātņu padomes granti
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GOODWATER IP) /Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status/ 2020 EK LIFE programma
Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 2020 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras - kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā 2020 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nezāļu ierobežošanai laukaugu sējumos integrētajā audzēšanas sistēmā 2020 2022 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2020. gadā. Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Īsšķiedru cementa kompozītu izmantošanas efektivitāte nesošo sienu konstrukcijās (PD6) 2020 2022 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit