Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai 2022 2024 Valsts pētījumu programma
Ilgtspējīga zemes resursu un ainavu pārvaldība: izaicinājumu novērtējums, metodoloģiskie risinājumi un priekšlikumi (LandLat4Pol) 2020 2022 Valsts pētījumu programma
Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā (COV-MITIGATE) 2020 2020 Valsts pētījumu programma
Ekonomiskais, politiskais un juridiskais ietvars Latvijas tautsaimniecības potenciāla saglabāšanai un konkurētspējas pieauguma veicināšanai pēc pandēmijas izraisītas krīzes (reCOVery-LV) 2020 2020 Valsts pētījumu programma
Enerģētikas un klimata modelēšana virzībā uz oglekļa neitralitāti 2019 2021 Valsts pētījumu programma
Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā (INTERFRAME-LV) (VP39) 2018 2022 Valsts pētījumu programma
Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (DemoMig) (VP40) 2018 2022 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma - Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mazinošai energoapgādei (LATENERGI) (VP38) 2014 2018 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma - Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ResProd) (VP33) 2014 2018 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma- Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai - jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) 2014 2018 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma - Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT) 2014 2018 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes) 2014 2018 Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programmas 2014.-2017.īstenošana LLU 2014 2017 Valsts pētījumu programma

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit