Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (LIFE GOODWATER IP) /Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status/ 2020 EK LIFE programma
Dalies ar savām augsnēm (Share your soils) 2019 2022 Erasmus +
Klimatu saudzējošas lopkopības sistēmas (CCCfarming) (ZV90) 2019 2022 ERA-NET (European Research Area Network)
Ilgtspējīgās aprites bioekonomikas attīstības veicināšana Centrālās un Austrumeiropas valstīs (BIOEASTsUP) (HOR9) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Digitālā globālā sadarbība biogāzes nozarē (DiBiCoo) (HOR8) 2019 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Palielinātas drenāžas ietekme uz augsnes īpašībām un ūdens kvalitāti (IDESoWa) (HOR7) 2019 2021 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana auglīgu meliorētu organisko augšņu apsaimniekošanā Baltijas valstīs un Somijā (LIFE OrgBalt) 2019 2023 EK LIFE programma
Futūristiski bišu stropi viedajai metropolei (HIVEOPOLIS) (HOR5) 2019 2024 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Inovatīvu risinājumu izplatīšana antibiotiku rezistences mazināšanai (DISARM) (HOR4) 2019 2021 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
Starptautiskā sadarbība Baltijas reģionā, par stratēģiju izstrādi vārpu fuzariozes uzliesmojumu prognozēšanai 2019 2019 Interreg
Zirgu apkalšanas atdzīvināšana; Izzūdoša profesija (Reviving of Farriery; Disappearing Profession) 2018 2020 Erasmus +
Profesionālu izglītību un apmācību kompetenču pilnveide Baltijas kokrūpniecības nozarē atbilstoši Eiropas kvalitātes ietvarstruktūrai (“Skills for Baltic WoodIndustry – European Quality in Vocational Education and Training“) 2018 2021 Erasmus +
RustWatch: A European early-warning system for wheat rust diseases 2018 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020
“Tīklojums ūdens aizsardzībai lauku apvidos 2018” (Network Rural Water Protection 2018) 2018 2019 Nordplus
Bioloģiskas izcelsmes inovācijas ilgtspējīgām precēm un pakalpojumiem atbalstot Eiropas bioekonomikas attīstību (BioMonitor) (HOR2) 2018 2022 Ietvara programma un Apvārsnis 2020

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit