Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Aprobēt dārzeņu, augļu un ogu gatavos produktus, kuri pārstrādāti ar liofilizācijas ražošanas tehnoloģiju. Vaučers Nr. VP-V-2020/35 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Tehniski ekonomiskā priekšizpēte par augu barības vielu (NPK) un mikrobioloģisko piedevu zinātniski pamatotai izmantošanai organiski minerālā mēslojuma kā jauna produkta ieviešanai bioloģiskajā lauksaimniecībā. Vaučers Nr. VP-V-2020/30 2020 2020 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Rūpniecisko pētījumu veikšanai, kura ietvaros tiks veikta šķīstošās tējas receptūras izstrāde. Vaučers Nr. VP-V-2020/21 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Viedā iepakojuma izstrāde šķidrajiem olu produktiem 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Konditorejas izstrādājumu (tortes) inovatīvu sastāvdaļu izstrāde un ražošana no kartupeļiem 2020 2022 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentāla izstrāde 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Iepakojuma materiāla izstrāde. Vaučers Nr. VP-V-2020/20 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde . Vaučers Nr. VP-V-2020/15 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Jauna augu valsts izcelsmes produkta, kā alternatīvas gaļas produktiem, eksperimentālā izstrāde, Vaučers Nr. VP-V-2020/6 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Elektroauto uzlādes stacijas vadības optimizācijas sistēmas prototipa izstāde 2020 2021 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Ilgtspējīga lauksaimniecības atlikumu pārstrāde: modulāra kaskādes atkritumu pārveidošanas sistēma (UpWaste) (ER31) 2020 2023 Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Latvijas vietējo govju ģenētiskā fonda saglabāšana un lokālajiem apstākļiem piemērotu citu šķirņu indivīdu pavairošana izmantojot oocītu aspirāciju 2020 2021 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Akmeņu relokācijas metodes aprobācija grūti apstrādājamu, akmeņainu augšņu fizkālmehānisko īpašību uzlabošanai 2020 2023 ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit