Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
Ģenētisko resursu saglabāšana 2020. gadā; Augu un dārzeņu programma un Latvijas vietējās medus bites Apis mellifera mellifera populācijas genofonda saglabāšana 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Genofonda saglabāšana un sēklu nosūtīšana uz Svalbāru 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanas un šķirnes identitātes pārbaudei 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā 2020 2022 Latvijas Zinātņu padomes granti
Botrytis spp., nozīmīga pākšaugu slimību ierosinātāja, patogenitāte un diversitāte 2020 2022 Latvijas Zinātņu padomes granti
Šķirņu identitātes pārbaude kontrollauciņos 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Selekcijas materiāla novērtēšanas programma 2020. gadā. Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Daudzgadīgo zālaugu selekcijas materiāla novērtēšanas programma integrēto lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pētījumi par barības vielu konversiju un optimālo kopproteīna līmeni slaucamo govju barības devās piesārņojuma līmeņa samazināšanai 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Barības līdzekļu un barības vielu sagremojamības pētījumi (konversija) jēriem, lietojot dažādas barības līdzekļu izbarošanas tehnoloģijas 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Vietējo apdraudēto šķirņu efektīvās populācijas apjoma ietekme uz inbrīdinga pieaugumu 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augu olbaltumvielu ražošanas produktivitātes un ilgtspējības palielināšana Eiropā 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lopbarības pākšaugu izēdināšanas zootehniskā un ekonomiskā efektivitāte atgremotājdzīvnieku gaļas ražošanai, tostarp marmorizētas gaļas ieguvei 2020 2020 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit