Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātē tiek īstenoti dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, kuros universitāte darbojas gan kā vadošais partneris, gan kā sadarbības partneris. Šajā sadaļā Jūs variet apskatīt informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti LLU.

 


Projekta nosaukums Gads No Gads Līdz Projekta finansētājs
ES regulējuma par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu ietekmes izvērtējums uz lauksaimniecības nozari 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauku saimniecību ekonomiskā analīze 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai (S437) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai 2022 2024 Valsts pētījumu programma
Novatoriskas pieejas izstrāde, lai identificētu bioloģiskos noteicošos faktorus, kas saistīti ar dzīvnieku barības efektivitātes atšķirībām aitkopībā 2022 2024 Latvijas Zinātņu padomes granti
Kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programma 2022. gadā (S432) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
1. pielikums “Aromātisko ārstniecības augu ģenētisko resursu kolekcija 2022. gadā, 2. pielikums “Dārzeņu ģenētisko resursu drošības kolekcija 2020. gadā” un 3. pielikums “Latvijas vietējās medus bites ģenētisko resursu saglabāšana 2022. gadā” (S431) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Eiropas Zaļā kursa realizācijas ietekme Latvijas lauksaimniecībā (S430) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samazinātās likmes 5% apmērā ieviešana olām, svaigai gaļai, piena pamatproduktiem un svaigām zivīm un tās efektivitātes vērtējums (S429) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauksaimniecības dzīvnieku radīto siltumnīcefektu gāzu (SEG) un amonjaka emisiju novērtēšana un uzskaite konvencionālās un bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (S428) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Augsnes kaļķošanas un minerālā mēslojuma devu ietekme uz ūdeņu kvalitāti, augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem un kultūraugu ražu (S427) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Mycoplasma bovis autogēno vakcīnu pielietošanas iespējas antimikrobiālās rezistences mazināšanai piena lopkopībā Latvijā (S426) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Nacionālajā gēnu bankā uzkrātā Latvijas vietējo apdraudēto dzīvnieku šķirņu bioloģiskā materiāla gēnu bankas papildināšana un izpēte (S425) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Ganību airenes pirmsselekcijas materiāla izvērtēšana (S424) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas
Lauksaimniecības attīstības prognozēšana un politikas scenāriju izstrāde līdz 2050. gadam (S423) 2022 2022 LR Zemkopības ministrijas subsīdijas

Pētījumu datu bāze līdz 2016. gadam ir apskatāma šeit