Pārlekt uz galveno saturu

Ar studijām saistītie dokumenti

Studiju kursu, prakšu u.c. dokumentu izstrādāšana un pieteikuma veidlapa kursu reģistram

Normatīvie dokumenti studiju kursu, prakšu un citu studiju plāna sastāvdaļu dokumentu izstrādāšanai un informācijas reģistrēšanas un atjaunināšanai LLU IS kursu reģistrā.

Studiju programmu veidošanai, pilnveidei, licencēšanai un akreditācijai

MK noteikumi par studiju programmu standartiem, licencēšanas un akreditācijas kārtība, saites uz LR Profesiju klasifikāciju un Latvijas Izglītības klasifikāciju, LLU iekšējie normatīvie dokumenti.

Profesiju standarti

Latvijas Izglītības klasifikācija

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu

Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu

Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

Studiju programmu licencēšanas noteikumi

Studiju virzienu akreditācijas noteikumi

Vadlīnijas studiju programmas raksturojuma un studiju virzienu pašnovērtējuma ziņojumiem

Noteikumi par iesnieguma veidlapām ieraksta izdarīšanai augstskolu reģistrā